Kommunedirektøren, Vestre Toten kommune

Innhold

Kommunedirektøren i Vestre Toten kommune

Kommunedirektør Bjørn Fauchald. Foto: KS

Kommunedirektøren (tidligere rådmann) er kommunens øverste administrative leder, og påser at saker er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Den stillingsbærende er ansvarlig for driften av kommuneadministrasjonen, og treffer vedtak etter myndighet fra politisk organ.

Bjørn Fauchald er kommunedirektør i Vestre Toten kommune.
Bjørn Fauchald er født 1965. Han har arbeidet i kommunen siden 1988, og vært kommunedirektør/rådmann fra 1. juli 2010.

Bjørn ble 1. mars 2021 valgt til ny leder for det sentrale kommunedirektørutvalget (KDU) i KS.

Assisterende kommunedirektør

Kommunedirektørens faste stedfortreder er
assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo, født 1973.


Publisert: 05.08.2016 12:33
Sist endret: 02.03.2021 11:53