Delegeringsreglement

Innhold

Delegeringsreglementet i digital utgave

Vestre Toten kommune har tatt i bruk den digitale plattformen KF Delegeringsreglement. Plattformen bidrar til at kommunens delegeringsreglement er lettere tilgjengelig og fremstår som mer oversiktlig og brukervennlig enn tidligere.

Digitalisering av delegeringsreglementet

Kommunen plikter å ha et gyldig delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og administrasjonen en oversikt over kommunens interne fordeling av myndighet og ansvar. Kommunestyret vedtok 1. februar 2024 (sak 005/24) et politisk delegeringsreglement for Vestre Toten kommune for perioden 2024-2028.

KF Delegeringsreglement er et digitalt verktøy og en nettside utviklet for kommunale delegeringsreglement, og er utviklet og levert av Kommuneforlaget AS.

Reglementets stasjonære plassering
En statisk lenke til reglementet finner man som overordnet boks under fanen Politikk og innsyn på forsiden av den kommunale hjemmesiden.

Hvordan bruke verktøyet?

Delegeringsreglement, Vestre Toten kommune

 

Til venstre i bildet som møter deg når du klikker deg inn på KF Delegeringsreglement finner du en oversikt over alle lovene som er delegert.

Til høyre finner du en oversikt over kommunens organisasjonsenheter med delegert myndighet (fra kommunestyre til formannskap, ordfører, underliggende politiske organer og kommunedirektøren, samt kommunedirektørens organisasjon).

Ved å klikke på en lov eller en paragraf vil du se informasjon om loven (tittel, korttittel, ikrafttredelse og annen viktig informasjon) og hvem som har fått delegert myndighet. Ved å klikke på en organisasjonsenhet ser du alle lovene og paragrafene som er delegert til lederen av enheten, samt en beskrivelse av enheten.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål knyttet til delegeringsreglementet eller plattformen KF Delegeringsreglement, ta gjerne kontakt med politisk sekretariat på e-post eller på telefon 61 15 33 00.

Vedlegg


Publisert: 27.03.2019 12:08
Sist endret: 02.02.2024 09:41