Kontrollutvalget, Vestre Toten kommune

Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune - Oppgaver, medlemmer og møtedokumenter

Innhold

Oppgaver

Kontrollutvalget er lovpålagt (kommuneloven § 23-1). Kontrollutvalget skal før løpende kontroll med kommunens virksomhet og kommunens eierskap i selskaper på vegne av kommunestyret.

Oversikt over medlemmer 2023-2027

Leif Petter Hansen (H), leder
Wenche Aamodt Furuseth (V), nestleder
Kjell Borglund (Ap)
Silje Sandsengen (Ap)
Odd-Harry Haugen (Frp)

Møtedokumenter

For dokumenter av tidligere årgang, ta kontakt med kommunens arkivansvarlig.

Kontrollutvalgets møte 29. april 2024
Kontrollutvalgets møte 9. april 2024
Kontrollutvalgets møte 23. januar 2024
Kontrollutvalgets møte 5. desember 2023
Kontrollutvalgets møte 17. oktober 2023
Kontrollutvalgets møte 5. september 2023
Kontrollutvalgets møte 23. juni 2023
Kontrollutvalgets møte 31. mai 2023
Kontrollutvalgets møte 8. mai 2023
Kontrollutvalgets møte 28. mars 2023
Kontrollutvalgets møte 24. februar 2023

Publisert: 02.06.2016 11:47
Sist endret: 23.04.2024 12:59