Kontrollutvalget

Innhold

Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune - Oppgaver, medlemmer og møtedokumenter

Oppgaver

Kontrollutvalget er lovpålagt (kommuneloven § 77). Kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet med kommunens forvaltning på kommunestyrets vegne.

Sammensetning

1. Asgeir Sveen (H) - leder
2. Odd Harry Haugen (FRP) - nestleder
3. Kjersti Diesen Løken (SP)
4. Stein Knutsen (AP)
5. Reidun Gravdahl (AP)

Møtedokumenter


For dokumenter av tidligere årgang, ta kontakt med kommunens arkivansvarlig.


Publisert: 02.06.2016 11:47
Sist endret: 02.06.2016 11:49