Lønnskartlegging, Vestre Toten kommune

Innhold

Lønnskartlegging, Vestre Toten kommune

Alle kommuner skal gjennomføre en lønnskartlegging annethvert år, jf. Likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Kartleggingen viser kvinners lønn i prosent av menns lønn, og det er tatt utgangspunkt i status pr 31.12.2021.

Lønnskartlegging pr. 31.12.2021

 


Stillingsgruppe

 

Antall årsverk kvinner

 

Antall årsverk menn

 

Kvinners årslønn i prosent av menns årslønn (grunnlønn + faste tillegg)


Kvinners grunnlønn i prosent av menns grunnlønn (uten faste tillegg)

Ledere i kap. 4 15 12 90,6 % 100,6 %
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 103 45 95,7 % 97,6 %
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 214 43 93,9 % 99,1 %
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 156 28 103,8 % 101,6 %
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 66 16 101,3 % 101,7 %
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 58 20 100,1 % 99,3 %
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 11      
Lektor med tilleggsutdanning 12      
Kapittel 3 (ledere) 33  23 87,1 % 89,2 %
Kapittel 5 (rådgivere, jurister, ingeniører, leger osv.)   15    


* Merk:
Oransje kolonne viser kvinners årslønn i prosent av menns årslønn, det vil si grunnlønn + faste tillegg. Grønn kolonne viser kvinners grunnlønn i prosent av menns grunnlønn, det vil si uten faste tillegg.

**Merk: Noen av feltene er blanke. Dette er fordi det er under 5 ansatte kvinner eller menn i gruppen, og derfor vil ikke antall vises på grunn av personvern. I disse radene vil det derfor ikke fremkomme en prosentandel.


Publisert: 14.06.2022 10:26
Sist endret: 14.06.2022 11:52