Lønnskartlegging, Vestre Toten kommune

Innhold

Lønnskartlegging, Vestre Toten kommune

Alle kommuner skal gjennomføre en lønnskartlegging annethvert år, jf. Likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Kartleggingen viser kvinners lønn i prosent av menns lønn, og det er tatt utgangspunkt i status pr 31.12.2023.  

Lønnskartlegging pr. 31.12.2023

 


Stillingsgruppe

 

Antall årsverk kvinner

 

Antall årsverk menn

 

Kvinners årslønn i prosent av menns årslønn (grunnlønn + faste tillegg)


Kvinners grunnlønn i prosent av menns grunnlønn (uten faste tillegg)

 

Andel kvinner (årsverk) i prosent

Kapittel 3 (ledere) 43 21 86,2 % 87,3 % 66,8
Kapittel 5 (rådgivere, jurister, ingeniører, leger osv.) 11 15 93,5 % 93,9 %  42,4
Ledere i kap. 4 15 11 94,1 % 103,6 %  57,2
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 94 41 93,3 % 94,9 %  69,7
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 11 1     91,1
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 212 47 95,2 % 98,0 %  81,9
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 161 30 102,5 % 101,1 % 82,5
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 65 14 101,2 % 101,0 %  82,5
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 54 15 99,7 % 99,7 % 77,9
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 10      83,6
Lektor med tilleggsutdanning 13      92,9


* Merk:
 Merk: Oransje kolonne viser kvinners månedsfortjeneste i prosent av menns månedsfortjeneste. Grønn kolonne viser kvinners grunnlønn i prosent av menns grunnlønn.

**Merk: **Merk: noen av feltene er blanke. Dette er fordi det er under 5 ansatte kvinner eller menn i gruppen, og derfor vil ikke antall vises på grunn av personvern. I disse radene vil det derfor ikke fremkomme en prosentandel.


Publisert: 14.06.2022 10:26
Sist endret: 21.03.2024 09:45