Møtepapirer

Møtepapirer for kommunestyret, formannskap og utvalg for periode 24.10.2019 - 1. september 2020

Innhold

Kommunestyret

Kommunestyrets møte 24.10.2019
Kommunestyrets møte 28.11.2019
Kommunestyrets møte 12.12.2019
Kommunestyrets møte 06.02.2020
Kommunestyrets møte 05.03.2020
Kommunestyrets møte 30.04.2020
Kommunestyrets møte 28.05.2020
Kommunestyrets møte 25.06.2020
Kommunestyrets møte 27.08.2020

Formannskapet

Formannskapets møte 16.10.2019
Formannskapets møte 06.11.2019
Formannskapets møte 15.11.2019
Formannskapets møte 25.11.2019
Formannskapets møte 04.12.2019
Formannskapets møte 22.01.2020
Formannskapets møte 19.02.2020
Formannskapets møte 11.03.2020
Formannskapets møte 12.03.2020
Formannskapets møte 26.03.2020
Formannskapets møte 03.04.20.20
Formannskapets møte 22.04.2020
Formannskapets møte 13.05.2020
Formannskapets møte 26.05.2019
Formannskapets møte 17.06.2020
Formannskapets møte 19.08.2020

Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP)

Møte i utvalg for teknisk drift og plansaker 16.09.2019
Møte i utvalg for teknisk drift og plansaker 07.10.2019

Oppvekst- og velferdsutvalget (OVU)

Møte i oppvekst- og velferdsutvalget 09.06.2020
Møte i oppvekst- og velferdsutvalget 24.08.2020

Administrasjonsutvalget

Møte i Administrasjonsutvalget 17.09.2019
Møte i Administrasjonsutvalget 10.12.2019
Møte i Administrasjonsutvalget 18.02.2020
Møte i Administrasjonsutvalget 20.02.2020
Møte i Administrasjonsutvalget 23.06.2020

Ungdomsrådet

Møte i Ungdomsrådet 24.09.2019
Møte i Ungdomsrådet 22.10.2019
Møte i Ungdomsrådet 19.11.2019
Møte i Ungdomsrådet 12.05.2020

Eldrerådet

Møte i Eldrerådet 19.09.2019
Møte i Eldrerådet 20.11.2019
Møte i Eldrerådet 13.02.2020
Møte i Eldrerådet 04.06.2020

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RFH)

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.10.2019
Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.11.2019
Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.01.2020
Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.03.2020
Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11.06.2020
Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.08.2020

Klagnemd

Møte i klagenemda 16.10.2019
Møte i klagenemda 06.11.2019
Møte i klagenemda 19.08.2020

Vilt- og innlandsfiskenemnd

Møte i Vilt- og innlandsfiskenemnda 04.02.2020
Møte i Vilt- og innlandsfiskenemnda 03.06.2020

Publisert: 07.09.2020 13:41
Sist endret: 07.09.2020 13:41