Møteplan/møtekalender

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2020

Styre/råd  Møtetid  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
Kommunestyret - dag 09:00   6 26   28* 25       1/29   17
Kommunestyret - kveld 18:00     5 30         27*     26  
Formannskapet 09.00 22 19 11/12 3*/22* 13/26* 17   19 16 14/15 11/24 3
Planutvalget 09.00 14 4 3/31   5 2/*   18 8*/29   3 1
Administrasjonsutvalget 09.00   18*       23*     22   17  
Oppvekst- og velferdsutvalget  09.00               24 14 19 16 7
Eldrerådet 09.00   13   2   4     10   19  
Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne 

09.00

23

  19   * 11*   13   22 19  
Ungdomsrådet 16.00 14   17   12              
Kontrollutvalget - sakspapirer 08.30   4/21   *  6 16      2  7   9
Internasjonalt råd 18.00                        

Aktuelle merknader:

     * 
Kommunestyrets møte flyttes fra 3. september til torsdag 27. august kl. 18.00 grunnet overgang til nytt saksbehandlersystem.
     * Planutvalgets møte flyttes fra 1. september til tirsdag 8. september kl. 09.00 grunnet overgang til nytt saksbehandlersystem.
     * Planutvalgets møte som er berammet tirsdag 30. juni 2020 utgår.
     * Møte i administrasjonsutvalget er besluttet flyttet fra 12. mai til 23. juni 2020 kl. 13.30 -15.30. Merk tidspunkt.