Møteplan

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2018

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret  18.00   1/22 22 26 24 21     13*/26 31* 29 13
Formannskapet  09.00 24 14 14 10/11* 9 6/20   28*/29 19 17 14/28 5
Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP)  09.00 15 5 5 9/30   11/25   20 10 8 5 3
Utvalg for velferd og opplæring (UVO)  09.00 16 13 6 10 8 12   21 11 9 6 4
Administrasjonsutvalget  11.00   13     30       18   20  
Arbeidsmiljøutvalget  13.00   13     30       18   20  
Eldrerådet  09.00   8  22   3     13   22  
Rådet for funksjonshemmede  09.00 11   8   3     23   11 22  
Ungdomsrådet* 16.00                        
Kontrollutvalget 08.30  31    14    2 22      12   24    12

Aktuelle merknader:

  • Formannskapet møte 29. august utvides med èn dag til 28. og 29. august.
  • Kommunestyrets møte 6. september utgår og flyttes til torsdag 13. september kl. 12.00 - 18.00. 
  • Kommunestyrets møte torsdag 25. oktober flyttes til onsdag 31. oktober.