Møteplan/møtekalender

Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2020

Styre/råd  Møtetid  Jan   Feb   Mars   April   Mai   Juni   Juli   Aug   Sept   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret - dag 09:00   6 26   27/28 25     3 1/29   17
Kommunestyret - kveld 18:00     5 30             26  
Formannskapet 09.00 22 19 11/12 15 13 17   19 16 14/15 11/24 3
Planutvalget 09.00 14 4 3/31   5 2/30   18 1/29   3 1
Administrasjonsutvalget 11.00   11     12       22   17  
Eldrerådet 09.00   13   2   4     10   19  
Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne 

09.00

23

  19   7     13   22 19  
Ungdomsrådet 16.00 14   17   12              
Kontrollutvalget 08.30                        
Internasjonalt råd 18.00                        

*Aktuelle merknader