Politiske organer / kontakt

Innhold

Ordfører og varaordfører

Kommunestyret

Navneoversikt, kontaktinformasjon og partifordeling for kommunestyret 2023 - 2027

Følgende representanter ble valgt inn i Vestre Toten kommunestyre for perioden 2023 - 2027:

Arbeiderpartiet

Tonje Bergum Jahr, ordfører

Torhild Kristine R. Løkken

Stian Pettersbakken

Silje Sandsengen

Ann Marit Sandsengen

Henning Engeskaug Karlsen

Anne Linn Dambråten

Lene Myhrvold

Rolf Erik Halle

Per Morten Østby

Janne Bergum

Fremskrittspartiet

Svein Erik Sørensen

Hege Antonsen

Odd Ingard Hoberg

Per Erik Bergstuen

Uavhengig

Kjetil Sangnes, varaordfører

Hilde Cathrine Fuglerud Bjørge

Tor Ole Karlsen

Lars Solheim

Høyre

Amanda Maria Tandsether

Øivind Strømstad Sørhusbakken

Kai Frode Grythe

Kristelig folkeparti

Marte Rebecca Dæhlen

Rødt

Leif-kristian Tøftum

Senterpartiet

Dorthe Ødegaard Benckert

Helge Testad

Jorunn Signe Ballangrud

Inger Johanne Helth Sveen

Jarle Amlien

SV - Sosialistisk Venstreparti

Ahmed Haruun Ali

Venstre

Hanne Narten

Formannskap og utvalg

Politiske verv 2023 - 2027 med kontaktinformasjon og oversikt over medlemmer

Formannskapet

Arbeiderpartiet:

Tonje Bergum Jahr, ordfører

Stian Pettersbakken

Ann Marit Sandsengen

SV-Sosialistisk Venstreparti:

Ahmed Haruun Ali

Uavhengig:

Kjetil Sangnes - varaordfører

Hilde Cathrine Fuglerud Bjørge

Kristelig folkeparti:

Marte Rebecca Dæhlen

Høyre:

Øivind Strømstad Sørhusbakken

Fremskrittspartiet:

Svein Erik Sørensen

Senterpartiet:

Dorthe Ødegaard Benckert

Helge Testad

Oppvekst- og velferdsutvalget 

Arbeiderpartiet:

Henning Engeskaug Karlsen, leder

Lene Myhrvold

Per Morten Østby

Uavhengig:

Lars Solheim

Venstre:

Hanne Narten

Høyre:

Amanda Maria Tandsether

Senterpartiet:

Jorunn Signe Ballangrud

Fremskrittspartiet:

Odd Ingard Hoberg

Hege Antonsen 

Utvalg for teknisk drift og plansaker

Arbeiderpartiet:

Torhild K.R. Løkken, leder

Anne Linn Dambråten

Rolf Erik Halle

Janne Bergum

Uavhengig:

Tor Ole Karlsen

Høyre

Kai Frode Grythe

Fremskrittspartiet

Per Erik Bergstuen

Senterpartiet:

Inger Johanne Sveen

Jarle Amlien

Partsammensatt utvalg (Administrasjonsutvalget)

Rødt:

Leif-kristian Tøftum, leder

Arbeiderpartiet:

Torhild Kristine R. Løkken

Høyre:

Øivind Strømstad Sørhusbakken

Nemnder, styrer og råd

Nemnder, styrer og råd 2023 - 2027 med oversikt over medlemmer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Medlemmene i rådet velges fra organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Valgte kandidater, varamedlemmer og veileder for råd (Bufdir)

Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse

Bufdir har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse med utgangspunkt i Forskrift om medvirkningsordninger som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet. Veilederen supplerer forskriften og inneholder informasjon og tips om arbeidet i rådene.

Fra organisasjonene velges:

 • Michel Horacek
 • Inger Marit Sveum Amlie
 • Liss Marian Liereng
 • Leif Petter Hansen
 • Nils Oluf Bradal

Politisk valgte:

 • Rolf Erik Halle, Arbeiderpartiet
 • Kristin Næperud, Senterpartiet
Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet.

Medlemmer

 • Bjørnar Morken
 • Sol Berger Raddum
 • Olav Mjørlund
 • Alphonsine Shemono
 • Miriam Gårdsrud
 • Heidar Bergum Jahr
 • Eylul Demirhan

Kontaktperson: Nina Vedal, fagansvarlig Fyrverkeriet Ung

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre.
Medlemmene i rådet velges fra organisasjoner som representerer eldre.

Valgte kandidater:

Fra organisasjonene / pensjonistforeningene:

 • Kjell Magne Eriksen
 • Wenche Kristel Gurihus
 • Paul Ravlo
 • Marit Korslien Berg
 • Liv Gamme

Politisk valgte:

 • Torhild K.R. Løkken, Arbeiderpartiet
 • Odd Ingard Hoberg, Fremskrittspartiet
Regionrådet
Internasjonalt råd

Internasjonalt råd er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder inkluderings- og kulturmangfoldsperspektivet.

Medlemmene i rådet velges fra organisasjoner som representerer personer med flerkulturell bakgrunn.

Valgte kandidater:

Fra organisasjonene:

 • Rose-Hélène Nordli
 • Mehmet Demirhan
 • Anne Jarzab
 • Anthony Lino Girirpio
 • Valerii Tanchyk

Politisk valgte:

 • Einar Wiklund, Senterpartiet
 • Hanne Narten, Venstre

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er lovpålagt (kommuneloven § 23-1). Kontrollutvalget skal før løpende kontroll med kommunens virksomhet og kommunens eierskap i selskaper på vegne av kommunestyret.

Oversikt over medlemmer 2023-2027
 • Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet (leder)
 • Kjell Borglund, Arbeiderpartiet
 • Wenche Aamodt Furuseth, Venstre
 • Hege Antonsen, Fremskrittspartiet
 • Leif Petter Hansen, Høyre
Møtedokumenter

Felles politiråd

Politiske partier i kommunen

Folkevalgtes arbeidsvilkår

Styrevervregister for Vestre Toten kommune

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, opprettet i 2007 styrevervregisteret for at allmennheten lett kan få innsikt i hvilke roller, styreverv og økonomiske interesser de folkevalgte og den øverste administrative ledelsen i en kommune har. I 2014 ble registeret offentliggjort i en ny og forbedret utgave.

I styrevervregisteret kan du søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, og innehaver av andre næringsinteresser.

Det er den enkelte folkevalgte og tilsatte som selv har ansvaret for å legge inn sine egne verv i registeret og for å holde det oppdatert.

Folkets spørretime

Følg politiske møter på Teams og nettradio

Enkeltpersoner eller organisasjoner kan stille spørsmål i kommunestyremøtene. Her kan du lese retningslinjene for spørretimen.

Følg politiske møter via direktesendinger og nettradio

Ønsker du å høre overføring av kommunestyremøtene på nettradio og på FM, eller se direktesendinger av kommunestyremøtene på kommunens Facebook-kanal, så finner du oversikt her:


Publisert: 04.05.2016 13:57
Sist endret: 06.06.2024 12:01