Politiske organer / kontakt

Innhold

Ordfører og varaordfører

Kommunestyret

Navneoversikt, kontaktinformasjon og partifordeling for kommunestyret 2019 - 2023

Følgende representanter ble valgt inn i Vestre Toten kommunestyre for perioden 2019 - 2023:

Arbeiderpartiet

Stian Olafsen - ordfører

Tonje Bergum Jahr - varaordfører

Stian Pettersbakken

Jon Aaslund

Rolf Erik Halle

Ann Marit Sandsengen

Silje Sandsengen

Lene Myhrvold

Ole Runar Helbostad

Frode Engen

Torhild K.R. Løkken

May Brit Syversen Huuse

Siv Anita Midtskogen

Senterpartiet

Aage Midtbu

Arild Nikolai Ødegaard

Dorthe Ødegaard Benckert

Hans Kristian Thorsrud

Sissel Skiaker

Håvard Johansen Lindgaard

Jorunn Signe Ballangrud

Høyre

Elin Synnøve Solberg

Arve Sørbo

Asgeir Sveen

Anders Vildåsen

Fremskrittspartiet

Svein Erik Sørensen

Stein Rune Vinger

Per Erik Bergstuen

Rødt

Tor Sundheim

Miljøpartiet De Grønne

Paula Elvesveen

SV - Sosialistisk Venstreparti

Ahmed Haruun Ali

Uavhengig

Kjetil Sangnes

Formannskap og utvalg

Politiske verv 2019 - 2023 med kontaktinformasjon og oversikt over medlemmer

Formannskapet

Arbeiderpartiet:

Stian Olafsen - ordfører

Tonje Bergum Jahr - varaordfører

Stian Pettersbakken

Torhild K. R. Løkken

Ann Marit Sandsengen

SV-Sosialistisk Venstreparti:

Ahmed Haruun Ali

Senterpartiet:

Sissel Skiaker

Arild Nikolai Ødegaard

Høyre:

Elin Synnøve Solberg

Arve Sørbo

Fremskrittspartiet:

Svein Erik Sørensen

Oppvekst- og velferdsutvalget 

Arbeiderpartiet:

Lene Myhrvold - leder

Jon Aaslund

May Brit Syversen Huuse

Henning Engeskaug Karlsen 

Senterpartiet:

Dorthe Ødegaard Benckert

Jorunn Signe Ballangrud

Høyre:

Anders Vildåsen

Fremskrittspartiet:

Per Erik Bergstuen

Uavhengig

Kjetil Sangnes

Planutvalg

Arbeiderpartiet:

Frode Engen - leder

Rolf Erik Halle

Janne Bergum

Siv Anita Midtskogen

Senterpartiet:

Aage Midtbu

Hans Kristian Thorsrud

Håvard Johansen Lindgaard

Venstre:

Kristin Ringerud

 • telefon: 906 81 477
 • epost:

Miljøpartiet De Grønne:

Paula Elvesveen

Rødt:

Tor Sundheim

Nemnder, styrer og råd

Nemnder, styrer og råd 2019 - 2023 med oversikt over medlemmer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Valgte kandidater, varamedlemmer og veileder for råd (Bufdir)

Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse

Bufdir har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse med utgangspunkt i Forskrift om medvirkningsordninger som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet. Veilederen supplerer forskriften og inneholder informasjon og tips om arbeidet i rådene.

Fra organisasjonene velges:

 • Nils Oluf Bradal (L)
 • Leif Petter Hansen
 • Eva Østlien
 • Jorunn Løvdal
 • Jan Helge Smidsrød

Som vara for organisasjonene velges Reidar Tollefsen.

Politisk valgte:

 • 1. Siv Anita Midtskogen (AP) - vara: Ingrid Senstad Hovsveen (SV)
 • 2. Gunnar Andreas Hauglien (H) - vara: Anders Vildåsen (uavh)
Ungdomsrådet

Medlemmer

 • Bjørnar Morken
 • Sol Berger Raddum
 • Olav Mjørlund
 • Alphonsine Shemono
 • Miriam Gårdsrud
 • Heidar Bergum Jahr
 • Eylul Demirhan

Kontaktperson: Nina Vedal, fagansvarlig Fyrverkeriet Ung

Eldrerådet

Valgte kandidater:

Fra organisasjonene / pensjonistforeningene:

 • Kjell Magne Eriksen (L) - vara: Liv Rehn Berger
 • Wenche Gurihus - vara: Astri Lier
 • Marit Korslien berg - vara: Åshild Lundgård
 • Liv Gamme - vara: Oddny Sandbekken
 • Gunnar Andreas Hauglien - vara: Paul Ravlo

Politisk valgte:

 • 1. John Vildåsen (AP) - vara: Rolf Erik Halle (AP)
 • 2. Odd Ingard Hoberg (FRP) - vara: Per Magnar Holthe (FRP)
Regionrådet
Internasjonalt råd

Valgte kandidater

Fra organisasjonene:

 • Sarah Maria Kanu (L)
 • Anna Jarzab
 • Anthony Lino Girirpio
 • Mehmet Demirhan
 • Rose-Hélène Nordli
 • Jitreewan Modkasem - vara

Politisk valgte:

 • Tonje Bergum Jahr (AP)
 • Gina Marie Sveen (SP)
 • Jorunn Signe Ballangrud (SP) – vara
 • Paula Elvesveen (MDG) - vara

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er lovpålagt (kommuneloven § 23-1). Kontrollutvalget skal før løpende kontroll med kommunens virksomhet og kommunens eierskap i selskaper på vegne av kommunestyret.

Oversikt over medlemmer 2019-2023

Asgeir Sveen (H) - leder
Kjell Borglund (Ap) - nestleder
Hege Antonsen (Frp)
Hege Eriksen (Ap)

Møtedokumenter

Felles politiråd

Politiske partier i kommunen

Folkevalgtes arbeidsvilkår

Styrevervregister for Vestre Toten kommune

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, opprettet i 2007 styrevervregisteret for at allmennheten lett kan få innsikt i hvilke roller, styreverv og økonomiske interesser de folkevalgte og den øverste administrative ledelsen i en kommune har. I 2014 ble registeret offentliggjort i en ny og forbedret utgave.

I styrevervregisteret kan du søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, og innehaver av andre næringsinteresser.

Det er den enkelte folkevalgte og tilsatte som selv har ansvaret for å legge inn sine egne verv i registeret og for å holde det oppdatert.

Folkets spørretime

Følg politiske møter på Teams og nettradio

Enkeltpersoner eller organisasjoner kan stille spørsmål i kommunestyremøtene. Her kan du lese retningslinjene for spørretimen.

Følg politiske møter på Teams og nettradio

Ønsker du å være tilhører til digitale politiske møter via Teams, eller ønsker å høre overføring av kommunestyremøtene på nettradio og på FM, så finner du oversikt her:


Publisert: 04.05.2016 13:57
Sist endret: 26.09.2023 13:29