Ordfører og varaordfører, Vestre Toten kommune

Innhold

Ordføreren i Vestre Toten kommune

Ordfører Stian Olafsen

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og velges av kommunestyret for fire år om gangen.

Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå (kommunedirektøren) og politisk nivå i kommunen. Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet. og er kommunens rettslige representant.

Stian Olafsen er ordfører i perioden 2019 - 2023, valgt i kommunestyremøte 24. oktober 2019. Ordføreren representerer Arbeiderpartiet. Stian Olafsen er født 1993.

Ordføreren tar gjerne imot henvendelser.

Varaordføreren i Vestre Toten kommune

Ordførerens valgte stedfortreder er Tonje Bergum Jahr, født 1978.


Publisert: 18.10.2019 09:23
Sist endret: 24.10.2019 21:36