Ordfører og varaordfører

Innhold

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og velges av kommunestyret for fire år om gangen. Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen. Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Ordføreren er kommunens rettslige representant.

Leif Waarum er ordfører i perioden 2015 - 2019, gjenvalgt i kommunestyremøte 15. oktober 2015. Ordføreren representerer Arbeiderpartiet. Leif Waarum er født 1956.

Ordfører Leif Waarum
FOTO: Oppland Arbeiderblad

Ordføreren tar svært gjerne imot henvendelser. Ta helst kontakt på mobiltelefon for å gjøre en avtale.


Varaordfører

Ordførerens valgte stedfortreder er Hege Eriksen, født 1974.


Publisert: 27.05.2016 12:49
Sist endret: 27.05.2016 12:52