Arkiv - styring, økonomi og rapportering

Innhold

Året 2014 er oppsummert i dokumentene nedenfor i PDF-format:

  • Styringsdokument 2014 - vedtatt i kommunestyret à 12.12.2013. 

                   Styringsdokument forside 2014
                   Forsidefoto: Bente Nordnes Evensen

 

For dokumenter av tidligere årgang, følg denne lenken for å søke på saksdokumenter, møtepapirer og vedtak fra kommunens politiske utvalg.
Ved spørsmål, ta kontakt med kommunens arkivansvarlig.

 


Publisert: 08.08.2016 14:18
Sist endret: 08.08.2016 14:18