Trafikksikkerhetsplan 2014 - 2017

Innhold

Trafikksikkerhetsplan 2014 - 2017, vedtatt i kommunestyrets møte av 12/12-2013, sak 94/13.

Målet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Planen skal være det overordnede styringsverktøyet for trafikksikkerhetstiltak, og sikrer dermed at kommunen kan jobbe langsiktig og enhetlig med trafikksikringstiltak og innarbeide finansiering av tiltakene i budsjetter og økonomiplaner.

Vurdering:
Rådmannen vurderer Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 som et godt redskap for videre arbeid med trafikksikkerhet i Vestre Toten kommune.

Vedlegg:


Publisert: 04.08.2016 13:09
Sist endret: 04.08.2016 13:10