Tilgjengelighetserklæringer, Vestre Toten kommune

Innhold

Tilgjengelighetserklæringer

I oktober 2022 lanserte Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) en nasjonal løsning for tilgjengelighetserklæringer - en løsning som alle virksomheter i offentlig sektor pliktet å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar 2023.

Vår, sommer og høst 2023 er benyttet for å gjennomgå og ettergå kravene, og per september 2023 er status for denne kommunes erklæringer som følger:

Tilgjengelighetserklæring for:


Tilgjengelighetserklæringer 
for tredjepartsløsninger og digitale læremidler:


Grunnskolens status (Feide):

29. september 2023: 53 kravsgodkjente av 54 underleverandører totalt.

26 er egenproduserte tilgjengelighetserklæringer, de resterende 21 er interne løsninger. Den siste leverandøren har foreløpig ikke levert data som kan benyttes.

Mål, krav og retningslinjer

Universell utforming og klart språk er viktig i Vestre Toten kommunes arbeid i digitale kanaler, og vi ønsker at alle skal oppleve at nettsiden er brukervennlig. Innholdet på vestre-toten.kommune.no skal være mulig å bruke og forstå av alle. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tilbakemelding / kontaktinformasjon

Opplever du som bruker av nettstedet at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Kontaktinformasjon:

Ved mangler / kjente begrensninger

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på vestre-toten.kommune.no skal være tilgjengelig, kan det finnes mangler. Listen under beskriver kjente begrensninger og mulige løsninger. Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever en mangel som ikke finnes i denne listen.

Kjente begrensninger for vestre-toten.kommune.no:

 • Word- og PDF-dokumenter
  Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og reparerer feil så snart vi blir oppmerksomme på dem.
 • Kart
  Temakart lenket til og fra vestre-toten.kommune.no er tredjepartsløsninger, og kan være mangelfulle med hensyn til tilgjengelighet.
 • Eksterne skjema
  Det kan ikke garanteres for optimal tilgjengelighet i skjema fra tredjepart-applikasjoner, som for eksempel skjema gjeldende barnehage/SFO.
 • Programmer for hjelpeteknologi, som for eksempel tekst-til-tale-programmet leseWEB fra VoiceASP AS. 
  Vi har tillit til at disse hjelpeteknologiene er oppdatert i samsvar med tilgjengelighetstandardene.

Publisert: 21.04.2023 09:53
Sist endret: 07.11.2023 13:36