Tilgjengelighetserklæringer, Vestre Toten kommune

Innhold

Tilgjengelighetserklæringer

I oktober 2022 lanserte Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar 2023.

Tilgjengelighetserklæring for

Tilgjengelighetserklæringer fra tredjepartsløsninger (under konstruksjon)

Mål, krav og retningslinjer

Universell utforming og klart språk er viktig i Vestre Toten kommunes arbeid i digitale kanaler. Innholdet på vestre-toten.kommune.no skal være mulig å bruke og forstå av alle.

Vestre Toten kommune er ansvarlig for nettsiden, og vi ønsker at alle skal oppleve at nettsiden er brukervennlig. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne.

Ved mangler / kjente begrensninger

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på vestre-toten.kommune.no skal være tilgjengelig, kan det finnes mangler. Listen under beskriver kjente begrensninger og mulige løsninger. Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever en mangel som ikke finnes i denne listen.

Kjente begrensninger for vestre-toten.kommune.no:

 • Word- og PDF-dokumenter
  Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og reparerer feil så snart vi blir oppmerksomme på dem.
 • Kart
  Temakart lenket til og fra vestre-toten.kommune.no er tredjepartsløsninger, og kan være mangelfulle med hensyn til tilgjengelighet.
 • Eksterne skjema
  Det kan ikke garanteres for optimal tilgjengelighet i skjema fra tredjepart-applikasjoner, som for eksempel skjema gjeldende barnehage/SFO.
 • Programmer for hjelpeteknologi, som for eksempel tekst-til-tale-programmet leseWEB fra VoiceASP AS. 
  Vi har tillit til at disse hjelpeteknologiene er oppdatert i samsvar med tilgjengelighetstandardene.

Tilbakemelding / kontaktinformasjon

Opplever du som bruker av nettstedet at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Kontaktinformasjon:


Publisert: 21.04.2023 09:53
Sist endret: 21.04.2023 09:53