Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Innhold

Valg 2023

I 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og i Vestre Toten kommune blir valget gjennomført over to dager - søndag 10. september og mandag 11. september 2023.

 • Du kan avgi tidlig forhåndsstemme i perioden 3. juli - 9. august.
 • Du kan avgi ordinær forhåndsstemme i perioden 10. august - 8. september.
Valg og gjennomføring for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023
Valgordningen i Norge

Du kan lese mer om valgordningen i Norge på Valgdirektoratets valgside (ekstern lenke)

Aktuelle nyheter

Publisert 9. november 2023: Omvalg til fylkesting i Østfold i Moss kommune

Velgere som er manntallsført i Moss kommune kan etter henvendelse, avgi forhåndsstemmer i Vestre Toten rådhus i tidsrommet 13. - 24. november.

Les mer her: Omvalg til fylkesting i Østfold i Moss kommune

Andre nyheter:

Pressemelding fra valgstyret 11. september 2023 klokken 11.50: Valglokalet for Eina krets (Thune skole) vil holde åpent fram til klokken 21.00.

I samband med årets kommunestyre- og fylkestingsvalg vil valglokalet for Eina krets (Thune skole) holde åpent fram til klokken 21.00, 11. september 2023. Dette har formannskapet fattet vedtak om i dag på bakgrunn av at valgkortet til velgere i Eina krets ved en feil hadde fått påført åpningstid 09.00 - 21.00, dvs. én time lengre enn kommunestyret opprinnelig hadde bestemt (klokken 20.00).

Dette gjelder kun Eina krets (Thune skole). De øvrige stemmelokaler i Vestre Toten kommune vil stenge klokken 20.00 som tidligere annonsert.

- Stian Olafsen, leder valgstyret


Tidligere publiserte aktualiteter

Kommune- og fylkestingsvalget 2023 i Vestre Toten kommune avholdes søndag 10. september og mandag 11. september.

Åpningstidene for våre valglokaler er henholdsvis klokken 14.00 - 18.00 på søndag og klokken 09.00 - 20.00 på mandag. Vel møtt til å avgi stemme på Bøverbru skole, Fyrverkeriet kulturhus, Ihle flerbrukshus, Reinsvoll idrettshall eller Thune skole.

For ytterligere informasjon, se «Stemme på valgdagene 10. og 11. september» lenger ned på denne siden.

Se også: Gratis skyss-tilbud fra Raufoss Taxi
Raufoss Taxi tilbyr gratis skyss tur/retur til valglokalet på valgdagen mandag 11. september. Les denne plakaten for praktisk informasjon om tilbudet. Frist: Mandag 11. september klokken 12.00.

Godt valg ✔️

Endelige valgresultater

Kommunestyrevalget 2023: Valgprotokoll for valgstyret i Vestre Toten kommune, Innlandet valgdistrikt

Valgresultater, prognoser

Prognoser og foreløpige resultater vil publiseres på valgresultat.no fortløpende etter sperrefristen utløper 11. september 2023 klokken 21.00.

Endelig resultat vil først foreligge etter klokken 17.00 tirsdag 12. september da Stortinget har vedtatt at fristen for mottak av sent innkomne forhåndsstemmer settes til klokken 17.00 dagen etter valgdagen.

Valgstyret i Vestre Toten kommune

Stian Olafsen (leder), Arild Nikolai Ødegaard (nestleder), Svein Erik Sørensen, Ann Marit Sandsengen, Tonje Bergum Jahr, Torhild K.R. Løkken, Stian Pettersbakken, Ahmed Haruun Ali, Sissel Skiaker, Elin Synnøve Solberg, Arve Sørbo

Kontaktinformasjon for valgstyrets leder og sekretær

Valgstyrets leder

Postadresse:
Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss, att. valgstyret

Valglister (stemmesedler)

Stemmerett og manntall

Valgdirektoratet: Stemmerett og manntal (valg.no - ekstern lenke)
Sametinget: Sametingets valgmanntall (sametinget.no - ekstern lenke)

Du har stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget hvis du står i manntallet og oppfyller følgende vilkår:

 • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av valgåret (født senest 31. desember 2005), har ikke mistet stemmeretten og er folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på Vestre Toten rådhus og Fyrverkeriet bibliotek. Der kan du undersøke om du står i manntallet.

Dersom du fyller stemmerettsvilkårene, men har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år sammenhengende, må du søke om innføring i manntallet i den kommunen du sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er del av deres husstand.

Søknad om innføring i manntall finner du ved å følge denne lenken

Dersom du mener at du eller noen annen er feilaktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes pr. post til Valgstyret i Vestre Toten kommune, Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss

Valgkort og legitimasjon

Departementet har ansvaret for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen, og som har bostedsadresse innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen.

Merk at valgkortet som hovedregel vil bli sendt til din digitale postkasse (er du reservert mot elektronisk post vil du motta valgkort per post til din folkeregistrerte postadresse). og at valgkortet blir sendt ut rett før forhåndsstemmingen starter 10. august. Du kan derfor ikke påregne å ha fått tilsendt valgkort dersom du avgir tidlig forhåndsstemme. Du må ikke ha med valgkort for å få stemt, men har du det med vil registreringen gå fortere.

Velgere må legitimere seg. Du må ha med deg legitimasjon med navn, fødsels- og personnummer og bilde når du skal stemme. Unntatt fra legitimasjonsplikten er inneliggende pasienter på institusjoner der velgers identitet kan bekreftes av en ansatt som legitimerer seg.

Hjelp til å stemme

Velger som har behov for det, kan selv be stemmemottaker om å få hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet til å bistå i den praktiske gjennomføringen av stemmegivningen. Velger må selv kunne gi klart uttrykk for hva hun/han ønsker å stemme for at stemmegivningen kan gjennomføres. Stemmemottaker og evn. hjelper har taushetsplikt.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemming utenriks fra 1. juli

Velgere som oppholder seg utenriks, har kun anledning til å avgi forhåndsstemme. Informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet, finner du under valg.no: Stemme fra utlandet (valg.no - ekstern lenke)

Husk at du selv er ansvarlig for å avgi stemme tidlig nok til at den kommer fram til valgstyret innen 12. september klokken 17.00. Se forøvrig informasjon om stemmerett, manntall og valgkort.

Tidlig forhåndsstemming innenriks 3. juli – 9. august

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi såkalt tidlig forhåndsstemme. Tidlig forhåndsstemming skjer i perioden 3. juli - 9. august på rådhuset i Vestre Toten.

For å kunne forhåndsstemme i denne perioden må du avtale tid på forhånd. Kontakt ekspedisjonen enten på telefon 61 15 33 00, eller e-post: post@vestre-toten.kommune.no.

Rådhusets resepsjon er åpent hverdager klokken 09.00 - 11.00 og 11.30 - 14.00.

Dersom du ønsker å avgi tidlig forhåndsstemme i en annen kommune, må du henvende deg til den
kommunen du ønsker å stemme i.

Se forøvrig informasjon om stemmerett, manntall, valgkort, legitimasjon og hjelp til å stemme

Ved tidlig forhåndsstemming gjelder andre regler for mottak av stemmegivninger enn i den ordinære forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Du vil få tildelt en generell stemmeseddel der du kan stemme på parti. Dette medfører at du mister retten til å gjøre endringer på rekkefølgen av kandidater som er oppført på valglisten. Stemmeseddelen stemples og velger legger stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt.

Dersom du ikke har mottatt valgkort eller ikke har det med deg, vil stemmemottaker fylle ut et valgkort som legges sammen med stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt. Velger legger omslagskonvolutten i urna. Stemmegivningen vil bli registrert i manntallet når det er tilgjengelig innen 10. august. Stemmegivningen blir behandlet slik at kravet til hemmelig valg ivaretas

Ordinær forhåndsstemming innenriks 10. august - 8. september

Generell informasjon om ordinær forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i hvilke kommune du ønsker. Ta kontakt med den kommunen du ønsker å avgi forhåndsstemme i for informasjon om hvor du kan stemme. Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn den du er manntallsført i, vil stemmegivningen bli sendt til kommunen du er manntallsført i.

Vær oppmerksom på at forhåndsstemmen må ha kommet fram til valgstyret innen tirsdag 12. september kl. 17.00 og at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok, slik at stemmegivningen kommer fram innen fristen. Forhåndsstemmer blir sendt med Posten. Posten har sluttet med postombringing på lørdager og til noen kommuner er det lengre forsendelsestid enn normalt.

Forhåndsstemmer du, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen.

Se forøvrig informasjon om stemmerett, manntall, valgkort, legitimasjon og hjelp til å stemme. 

Forhåndsstemmemottak i Vestre Toten

Valg, 2023 i Vestre Toten kommune. Valgfunksjonær Hannah ved Fyrverkeriet kulturhus ønsker velkommen. Foto: Jørn Melnes

Fyrverkeriet kulturhus:

 • Mandag - fredag klokken 09.00 - 15.00.
 • Lørdag 2. september klokken 10.00 - 15.00.
 • Onsdag 6. september og torsdag 7. september klokken 09.00 - 20.00.

På bildet til høyre: Valgfunksjonær Hannah ved Fyrverkeriet kulturhus ønsker velkommen. 

Eina sentrum:

Meierigården.
Lørdag 12. august klokken 10.00 - 15.00

Amfi Raufoss:

Nordre hovedinngang.
Lørdag 26. august klokken 10.00 - 15.00

Nammo stadion:

Ved inngang hovedtribune.
Søndag 3. september klokken 14.00 – 18.00

Institusjoner / omsorgssentre:

 • Raufoss videregående skole
 • Gimle sykehjem
 • Raufosstun helsehus/omsorgsboliger
 • Steffensrud rehabiliteringssenter
 • Sundskogvegen
 • Sykehuset Innlandet Reinsvoll
 • Korterudvegen omsorgsboliger
 • Fossegård
 • Huset

Det bekjentgjøres ved oppslag når og hvor denne forhåndsstemmegivningen skal skje.

Hjemmestemming (ambulerende stemmegivning)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme seg til et forhåndsstemmemottak eller til et valglokale på valgdagene, kan be om å få stemme hjemme.

Ta kontakt med Vestre Toten på telefon 61 15 33 00 fortløpende fra 10. august og senest innen torsdag 7. september klokken 14.00 for å gjøre avtale om hjemmestemming

Stemme på valgdagene 10. og 11. september

På valgdagene 10. og 11. september må du stemme i den kommunen du var folkeregisterført som bosatt pr. 30. juni i valgåret.  På valgkortet du får tilsendt, står det informasjon om hvilken stemmekrets/valglokale du er manntallsført i. På valgdagene kan du avgi stemme ved alle valglokalene i kommunen.

Valgting holdes i følgende kretslokaler:

 • Thune skole - gymsal
 • Reinsvoll idrettshall
 • Ihle flerbrukshus
 • Bøverbru skole – gymsal
 • Fyrverkeriet kulturhus (kommunestyresalen) - Raufoss

Åpningstider:

 • Søndag 10. september: kl. 14.00 - 18.00
 • Mandag 11. september: kl. 09.00 - 20.00

Klage på valggjennomføringen

Grunnlag for å klage på valggjennomføringen finnes i valgloven § 13- 1 Valgloven § 13-1 (ekstern lenke)


Publisert: 06.06.2023 10:27
Sist endret: 09.11.2023 13:30