Stortings- og sametingsvalget 2021

Innhold

Valg 2021

I 2021 er det stortings- og sametingsvalg, og i Vestre Toten kommune blir valget gjennomført over to dager - søndag 12. september og mandag 13. september 2021.

 • Du kan avgi tidlig forhåndsstemme i perioden 1. juli - 9. august.
 • Du kan avgi ordinær forhåndsstemme i perioden 10. august - 10. september.
Valg og gjennomføring for stortings- og sametingsvalget 2021
Valgordningen i Norge

Du kan lese mer om valgordningen i Norge på Valgdirektoratets valgside (ekstern lenke)

Valginformasjon på ulike språk

Valgdirektoratet har laget en informasjonsbrosjyre om Stortings- og sametingsvalget 2021. Her finner du viktig informasjon til deg som skal stemme:

Valgresultater

Prognoser og foreløpige resultater vil publiseres på valgresultat.no fortløpende etter sperrefristen utløper 13. september 2021 klokken 21.00.

Endelig resultat vil først foreligge etter klokken 17.00 tirsdag 14. september da Stortinget har vedtatt at fristen for mottak av sent innkomne forhåndsstemmer settes til klokken 17.00 dagen etter valgdagen.

Se også: Hvordan foregår opptellingen og når kommer valgresultatet? (ekstern lenke - valg.no)

Aktuelle nyheter

Valg 202110. september 2021: Rekordmange 2907 personer har forhåndsstemt i Vestre Toten kommune! 

Vi oppfordrer resten til å stemme på valgdagene søndag 12. september og mandag 13. september. 

Åpningstider er 14.00 - 18.00 søndag og 09.00 - 20.00 mandag, og valgting holdes i følgende kretslokaler:

 • Thune skole - gymsal
 • Reinsvoll idrettshall
 • Ihle flerbrukshus
 • Bøverbru skole - gymsal
 • Fyrverkeriet kulturhus, Raufoss - kommunestyresalen

Man kan stemme hvor som helst i Vestre Toten kommune så lenge man er manntallsført her. 

Vel møtt og godt valg ✔

3. september 2021: Raufoss Taxi vil også i år tilby gratis valgtaxi til stemmelokalene i Vestre Toten kommune.

Tilbudet er helt gratis. Alt man trenger av informasjon finner man på deres facebookside (ekstern lenke - krever innlogging) eller ved å ringe 61 19 18 90.

5. august 2021: I uke 31 sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort

Valgstyret i Vestre Toten kommune

Stian Olafsen (leder), Arild Nikolai Ødegaard (nestleder), Svein Erik Sørensen, Ann Marit Sandsengen, Tonje Bergum Jahr, Torhild K.R. Løkken, Stian Pettersbakken, Ahmed Haruun Ali, Kjersti Diesen Løken, Elin Synnøve Solberg, Arve Sørbo

Kontaktinformasjon for valgstyrets leder og sekretær

Valgstyrets leder

Postadresse:
Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss, att. valgstyret

Valglister (stemmesedler)

Ved Stortingsvalg er det fylkeskommunen som er ansvarlig for godkjenning av partienes valglister. Du finner mer informasjon om valglistene på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside (ekstern lenke).

Stemmerett og manntall

Stemmerett ved Storingsvalg har norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, og som noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge. Det siste vilkåret gjelder ikke for ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet eller deres husstand. Det er et vilkår for stemmerett at man ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Alle som skal stemme må være innført i kommunens manntall på valgdagen. Manntallet er en fortegnelse over stemmeberettigede personer i kommunen.

Velgerne føres inn i manntallet i den kommunen de var registrert med bostedsadresse den 30. juni i valgåret. Bostedsadresse betyr den adressen du er registrert som bosatt hos Folkeregisteret. Hvis du er usikker på hvor du er folkeregisterført som bosatt, kan du ta kontakt med Skatteetaten/folkeregisteret slik:

Manntallet for Vestre Toten kommune

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre etter den 30. juni. I Vestre Toten kommune vil manntallet bli langt ut medio juli og skal ligge ute til og med valgdagen på følgende steder:

Manntallet for Vestre Toten kommune

Krets

Sted

Raufoss og uoppgitt

Vestre Toten rådhus og COOP Raufoss

Reinsvoll

YX Reinsvoll

Ihle

Sangnes Handel

Bøverbru

Bøverbru kiosk og gatekjøkken

Eina

Kiwi Eina


Dersom du fyller stemmerettsvilkårene, men har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år sammenhengende, må du søke om innføring i manntallet i den kommunen du sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er del av deres husstand.

Søknad om innføring i manntall finner du ved å følge denne lenken

Dersom du mener at du eller noen annen er feilaktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes pr. post til Valgstyret i Vestre Toten kommune, Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss

Valgkort og legitimasjon

Departementet har ansvaret for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen, og som har bostedsadresse innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen.

Merk at valgkortet som hovedregel vil bli sendt til din digitale postkasse (er du reservert mot elektronisk post vil du motta valgkort per post til din folkeregistrerte postadresse). og at valgkortet blir sendt ut rett før forhåndsstemmingen starter 10. august. Du kan derfor ikke påregne å ha fått tilsendt valgkort dersom du avgir tidlig forhåndsstemme. Du må ikke ha med valgkort for å få stemt, men har du det med vil registreringen gå fortere.

Velgere må legitimere seg. Du må ha med deg legitimasjon med navn, fødsels- og personnummer og bilde når du skal stemme. Unntatt fra legitimasjonsplikten er inneliggende pasienter på institusjoner der velgers identitet kan bekreftes av en ansatt som legitimerer seg.

Hjelp til å stemme

Velger som har behov for det, kan selv be stemmemottaker om å få hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet til å bistå i den praktiske gjennomføringen av stemmegivningen. Velger må selv kunne gi klart uttrykk for hva hun/han ønsker å stemme for at stemmegivningen kan gjennomføres. Stemmemottaker og evn. hjelper har taushetsplikt.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemming utenriks fra 1. juli

Velgere som oppholder seg utenriks, har kun anledning til å avgi forhåndsstemme. Informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet, finner du under valg.no: Stemme fra utlandet (ekstern lenke).

Husk at du selv er ansvarlig for å avgi stemme tidlig nok til at den kommer fram til valgstyret innen 12. september klokken 17.00. Se forøvrig informasjon om stemmerett, manntall og valgkort.

Tidlig forhåndsstemming innenriks 1. juli – 9. august

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi såkalt tidlig forhåndsstemme. Tidlig forhåndsstemming skjer i perioden 1. juli - 9. august 2021 på rådhuset i Vestre Toten. For å kunne forhåndsstemme i denne perioden må du avtale tid på forhånd. Kontakt ekspedisjonen enten på telefon 61 15 33 00, eller e-post: post@vestre-toten.kommune.no.

Rådhuset er åpent hverdager klokken 10.00 - 14.00

Dersom du ønsker å avgi tidlig forhåndsstemme i en annen kommune, må du henvende deg til den
kommunen du ønsker å stemme i.

Se forøvrig informasjon om stemmerett, manntall, valgkort, legitimasjon og hjelp til å stemme

Ved tidlig forhåndsstemming gjelder andre regler for mottak av stemmegivninger enn i den ordinære forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Du vil få tildelt en generell stemmeseddel der du kan stemme på parti. Dette medfører at du mister retten til å gjøre endringer på rekkefølgen av kandidater som er oppført på valglisten. Stemmeseddelen stemples og velger legger stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt.

Dersom du ikke har mottatt valgkort eller ikke har det med deg, vil stemmemottaker fylle ut et valgkort som legges sammen med stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt. Velger legger omslagskonvolutten i urna. Stemmegivningen vil bli registrert i manntallet når det er tilgjengelig innen 10. august. Stemmegivningen blir behandlet slik at kravet til hemmelig valg ivaretas

Ordinær forhåndsstemming innenriks 10. august – 10. september

Generell informasjon om ordinær forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i hvilke kommune du ønsker. Ta kontakt med den kommunen du ønsker å avgi forhåndsstemme i for informasjon om hvor du kan stemme. Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn den du er manntallsført i, vil stemmegivningen bli sendt til kommunen du er manntallsført i.

Vær oppmerksom på at forhåndsstemmen må ha kommet fram til valgstyret innen tirsdag 12. september kl. 17.00 og at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok, slik at stemmegivningen kommer fram innen fristen. Forhåndsstemmer blir sendt med Posten. Posten har sluttet med postombringing på lørdager og til noen kommuner er det lengre forsendelsestid enn normalt.

Forhåndsstemmer du, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen.

Se forøvrig informasjon om stemmerett, manntall, valgkort, legitimasjon og hjelp til å stemme. 

Er du i karantene og isolasjon og ønsker å forhåndsstemme:

Er du i reise-, smitte- eller ventekarantene eller i isolat på grunn av Covid-19 må du vente med å komme til valglokalet for å stemme til karantenen eller isolatet er avsluttet.

Om du ikke kommer ut av karantenen eller isolatet før etter valgdagen den 13. september, har kommunene plikt til å tilrettelegge slik at du får stemt. Da gjelder følgende:

Velgere som bor eller midlertidig oppholder seg i Vestre Toten kommune kan ta kontakt med valgfunksjonær på telefon 904 14 749 / 469 26 430 for å registrere sitt ønske om å stemme.

Forhåndsstemmemottak i Vestre Toten

Fyrverkeriet kulturhus

Forhåndsstemmemottaket har følgende åpningstider:

 • Tirsdag 10. august - fredag 10. september kl. 09.00 - 15.00.
 • Torsdag 2. september og onsdag 8. september er det i tillegg
  til vanlig åpningstid også åpent kl. 15.00 - 18.00.
 • Lørdag 28. august og lørdag 4. september er det åpent fra 10.00 - 15.00

På Fyrverkeriet kulturhus er valgfunksjonærene Tom Erik og Vegard klare for å ta imot nettopp DIN stemme. Velkommen. Foto: Jørn Melnes

På Fyrverkeriet kulturhus er valgfunksjonærene Tom Erik og Vegard klare for å ta imot nettopp DIN stemme.
Velkommen. Foto: Jørn Melnes

Institusjoner / omsorgssentre:

 • Raufoss Videregående skole
 • Gimle sykehjem
 • Raufosstun Helsehus/omsorgsboliger
 • Steffensrud Rehabiliteringssenter
 • Sundskogvegen
 • Blå Kors
 • Sykehuset Innlandet Reinsvoll

Det bekjentgjøres ved oppslag når og hvor denne forhåndsstemmegivningen skal skje.

Hjemmestemming (ambulerende stemmegivning)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme seg til et forhåndsstemmemottak eller til et valglokale på valgdagene, kan be om å få stemme hjemme.

Ta kontakt med Vestre Toten kommune på telefon 61 15 33 00 innen fredag 10. september kl. 10.00 for å gjøre avtale om hjemmestemming.

Stemme på valgdagene 12. og 13. september

På valgdagene 12. og 13. september må du stemme i den kommunen du var folkeregisterført som bosatt pr. 30. juni i valgåret.  På valgkortet du får tilsendt, står det informasjon om hvilken stemmekrets/valglokale du er manntallsført i.

Valgting holdes i følgende kretslokaler:

 • Thune skole - gymsal
 • Reinsvoll idrettshall
 • Ihle flerbrukshus
 • Bøverbru skole – gymsal
 • Fyrverkeriet kulturhus (kommunestyresalen) - Raufoss

Åpningstider:

 • Søndag 12. september: kl. 14.00 - 18.00
 • Mandag 13. september: kl. 09.00 - 20.00


Er du i karantene og isolasjon på valgdagen:
Om du er i karantene eller i isolat på grunn av Covid-19 skal du ikke møte opp i et valglokale. Om du ikke kommer ut av karantenen eller isolatet før etter valgdagen den 13. september, har kommunene plikt til å tilrettelegge slik at du får stemt. Da gjelder følgende:

Velgere som er manntallsført i Vestre Toten kommune kan ta kontakt med valgfunksjonær på telefon 904 14 749 / 469 26 430 for å gjøre avtale om å stemme. Frist for å gjøre avtale er innen kl. 10:00 mandag 13. september.

Klage på valggjennomføringen

Grunnlag for å klage på valggjennomføringen finnes i valgloven § 13- 1 Valgloven § 13-1 (ekstern lenke)

Sametingsvalget 2021

Informasjon om Sametingsvalget finner du på Sametingets hjemmeside (ekstern lenke).

I Vestre Toten kommune er det under 30 manntallsførte velgere i Sametingets valgmanntall og det vil derfor kun være mulig å forhåndsstemme i Vestre Toten kommune. De manntallsførte vil bli tilskrevet medio juli 2021, og får informasjon om gjennomføringen.

Smittevern

Vestre Toten kommune vil forholde seg til de smittevernreglene som til enhver tid er gjeldende. Vi anbefaler at velgerne kommer så godt forberedt som mulig, for å begrense lengden på opphold i valglokalene. Det vil være håndsprit tilgjengelig i stemmelokalene, og overflater blir jevnlig rengjort.


Publisert: 23.06.2021 10:00
Sist endret: 13.09.2021 09:16