Kommuneplanrevisjon 2022: Åpne møter ✔️

Kommuneplanrevisjonens møteturnè er gjennomført, og Bøverbru, Raufoss, Ihle, Eina, Reinsvoll og Solvoll er besøkt - se bilder her!

Innhold

Åpent møte i Håkonshallen, Bøverbru 20. april 2022

Kommuneplanrevisjonens første stoppested i Håkonshallen på Bøverbru 20. april 2022 fikk godt oppmøte med over 50 personer.

Det var stort engasjement og mange fine innspill om temaer som blant annet gang- og sykkelveg, trafikksikkerhet, byggeområder for boliger, handel og næring, bruk av grønne områder, etablering av møteplasser og forskjønnelse av sentrumsområdene. 

Kommuneplanrevisjon 2022: Bøverbru. Foto: Vestre Toten kommuneKommuneplanrevisjon 2022: Håkonshallen, Bøverbru 20. april 2022.
Foto: Vestre Toten kommune

Åpent møte på Raufoss 21. april 2022

Aktive deltakere med mange gode innspill om temaer som blant annet byggeområder for boliger, gjerne med fleksible løsninger for folk i alle aldre, bruk av grønne områder, helhetlig plan for Raufosskogen, etablering av møteplasser, opprusting av Storgata og økt fokus på kollektivtrafikk.

Kommuneplanrevisjon 2022: Raufoss. Foto: Vestre Toten kommune

Kommuneplanrevisjon 2022: Kommunestyresalen, Raufoss 21. april 2022.
Foto: Vestre Toten kommune

Folkemøte på Ihle 26. april 2022

Ihle flerbrukshus, 26. april 2022 klokken 18.00 - 19.45

Fin og ivrig forsamling diskuterte hva som skulle til for å utvikle Ihle videre. Det var fokus på infrastruktur, både fysisk og digital, boligbygging og tilbud av ulike boliger for folk i ulike livssituasjoner, levende bygder, næringsliv, friluftsområder og allmenn tilkomst til disse.

Kommuneplanrevisjon 2022: Ihle. Foto: Vestre Toten kommune

Kommuneplanrevisjon 2022: Ihle flerbrukshus 26. april 2022.
Foto: Vestre Toten kommune

Åpent møte Eina grendehus 27. april 2022

Patriotisk og engasjert forsamling med bankende hjerte for Eina og fjorden og bruken av denne, ønske om boliger og arbeidsplasser for nye og gamle innbyggere, aktivt sentrum med butikk, kafe og tjenestetilbud, skole med idrettshall, mer gang- og sykkelveg, jernbane og infrastruktur ellers.

Kommuneplanrevisjon 2022: Eina. Foto: Vestre Toten kommune

Kommuneplanrevisjon 2022: Eina grendehus 27. april 2022. Trykk på bildet for større versjon.
Foto: Vestre Toten kommune

Åpent møte på Reinsvoll 3. mai 2022

Vi fikk gode tilbakemeldinger på temaer som boligbygging, gang- og sykkelforbindelser, møteplasser, aktivt næringsliv, butikker, støtte til frivillige lag og organisasjoner, jernbane, park og lekeplass i sentrum. Rett og slett konstruktive innspill til videre utvikling av «verdens beste sted å bo» som en av deltakerne sa!

Tusen takk til Reinsvoll idrettsforening for lån av fine lokaler i hallen! 

Kommuneplanrevisjon 2022: Reinsvoll. Foto: Vestre Toten kommune

Kommuneplanrevisjon 2022: Reinsvoll idrettshall 3. mai 2022.
Foto: Vestre Toten kommune

Åpent møte på Solvoll grendehus 5. mai 2022

Hyggelig forsamling med mange forslag rundt temaet bolyst. Det må være mulig for nye å bosette seg også i utkantene i kommunen. Da må det legges til rette med digital og fysisk infrastruktur!

I tillegg ble det snakket om støtte til utvikling i landbruk, støysoner fra Bradalsmyra, nedslagsfeltet til Skjelbreia, lokal energiforsyning, klima, miljøstasjonen på Prøven og næringsliv.

 

Kommuneplanrevisjon 2022: Solvoll. Foto: Vestre Toten kommune

Kommuneplanrevisjon 2022: Solvoll 5. mai 2022.
Foto: Vestre Toten kommune

Vestre Toten mot 2040

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen har ordfører Stian Olafsen og Vestre Toten kommune invitert til åpne møter i april og mai. Oversikten over besøkte stoppesteder finner man under.

Kommuneplanen er et overordnet dokument som sier hva det er viktig at kommunen jobber med i et langsiktig perspektiv, og det inviteres til åpne møter der du som innbygger er velkommen til å komme og si hva du synes er viktig! 

 

Bøverbru Håkonshallen 20. april klokken 18.00  ✔️
Raufoss  Fyrverkerisalen 21. april klokken 18.30  ✔️
Ihle       Flerbrukshuset 26. april klokken 18.00  ✔️
Eina   Grendehuset 27. april klokken 18.00  ✔️
Reinsvoll      Idrettshallen 3. mai klokken 18.00  ✔️
Solvoll    Grendehus 5. mai klokken 18.00  ✔️

Kommuneplanrevisjon 2022. Illustrasjon: Jørn Melnes

Kommuneplanrevisjon 2022 - med Solvoll som siste stoppested 5. mai 2022.
Tegning og illustrasjon: Jørn Melnes, 2022


Publisert: 09.05.2022 07:00
Sist endret: 09.05.2022 08:06