Melding om fastsatt planprogram – revisjon av kommuneplan

Innhold

Melding om fastsatt planprogram – revisjon av kommuneplan

Kommunestyrets behandling av sak 99/2021 i møte den 30.09.2021:

Vedtak
«Vestre Toten kommune fastsetter planprogram for revisjon av kommuneplanen. Revisjonen er i tråd med kommunens vedtatte planstrategi for 2020-2023 vedtatt av kommunestyret 17.12.2020. Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-3»

Vedlegg


Publisert: 14.10.2021 08:36
Sist endret: 14.10.2021 08:36