Borgerlig vigsel

Innhold

Retningslinjer for vigsler i Vestre Toten

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringene innebærer at borgerlig vigselsmyndighet overføres fra tingrettene til kommunene fra og med 1. januar 2018.

Informasjon om vigsel/vielse i Vestre Toten kommune følger under.

Hvem kan gifte seg hos oss?

Kommunens innbyggere kan gifte seg i Vestre Toten og det er tilstrekkelig at én av partene er bosatt i kommunen. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.

I tillegg kan personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Vestre Toten.

Personer som ikke bor i Vestre Toten, har i utgangspunktet ikke rett til å inngå ekteskap i kommunen. Kommunen kan etter søknad vurdere å avvike fra denne bestemmelsen.

Vilkår for å gifte seg

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistret (skatteetaten) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Prøvingsattesten som utstedes er kun gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet. Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere. Kommunen ber om at prøvingsattesten leveres inn minst 2 uker før vigselen.

Dere som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

Tid og sted

Primært gjennomføres vielser fra klokken 12.00 – 16.00 på fredager i Vestre Toten rådhus. Det settes av 20 minutter til hver vielse. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan det etter søknad avsettes mer tid.

Formannskapssalen stilles til disposisjon til vigsler. Andre steder kan avtales.

Kostnader

Det er gratis å gifte seg i rådhuset.

Kommunen kan kreve dekning av faktiske kostnader for vigsler utenfor rådhuset. Kostnader for bruk av tolketjeneste dekkes av brudeparet.

Bestille tidspunkt / søknadsskjema

For å søke om tidspunkt for vielse må man fylle ut et søknadsskjema. Skjemaet finner man under:

Gyldig legitimasjon

Paret må kunne fremvise gyldig legitimasjon før vigselen. Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Søknadsskjemaet og original prøvingsattest fra folkeregisteret sendes deretter til:

     Vestre Toten kommune
     Postboks 84
     2831 Raufoss

Dokumentene kan også leveres i lukket konvolutt i rådhusets resepsjon.

Konvolutten må merkes med vigsler.

Søknad og prøvingsattest må sendes inn senest to uker før ønsket vielsesdato.

Dersom dere ønsker å reservere tid for vielsen mer enn fire måneder i forveien, er dere velkommen til å sende oss utfylt søknadsskjema. Endelig bekreftelse på vielsesdato vil bli sendt dere når kommunen har mottatt prøvingsattesten. Vi gjør oppmerksom på at attesten kun er gyldig i fire måneder.

Hvem utfører seremonien?

Følgende personer er gitt vigselsmyndighet i Vestre Toten:

  • Ordfører
  • Varaordfører
  • Kommunedirektør
  • Assisterende kommunedirektør

Vigselsseremonien vil bli gjennomført av en av disse. Du kan velge om du vil bli viet av en folkevalgt eller en administrativt ansatt.

Oppmøte på vigselsdagen

Vigselen vil primært finne sted i 1. etasje (formannskapssalen) i Vestre Toten rådhus, Kirkevegen 8, dersom ikke annet er avtalt. Dere bes møte opp 15 minutter før avtalt tid for seremonien. Inngangen til vigselsrommet vil være skiltet. Dere kan vente i salongene/venterommet utenfor vigselsrommet.

Seremonien

Vigsler kommer ut og møter dere i venterommet og dere blir vist inn i seremonirommet sammen med vitnene og eventuelt andre dere har invitert med til vielsen. Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitner og vigsler en vigselsmelding.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Elektronisk brosjyre


Elektronisk brosjyre - Vigsel i Vestre Toten kommune (ekstern lenke - issuu.com)

Nyttige lenker

Lokale tilpasninger

Lokale og individuelle tilpasninger kan vurderes etter søknad.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Vestre Toten kommune på e-post post@vestre-toten.kommune.no eller telefon 61 15 33 00.


Publisert: 18.12.2017 13:30
Sist endret: 31.10.2023 12:03