Elektroniske søknader og skjema

Innhold

Oversikt over digitale søknader og skjema i Vestre Toten kommune

Alfred Nøklebys gavefond - Søknad om midler Elektronisk skjema 
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti Elektronisk skjema
ATS - arbeid i fokus Skjema til utskrift
Barnehageplass (Ekstern portal) Elektronisk skjema
Bostøtte (Husbanken) eSøknad

Bålbrenning - søknad om tillatelse til (KF-526)

Søknadsskjema til utskrift:
Søknad angående åpen brenning

Elektronisk skjema 
Eiendomsskatt, fritak - søknad (KF-584) Elektronisk skjema
Elevpermisjon (KF-516) Elektronisk skjema
Friluftsorganisasjoner, søknad om tilskudd (KF-251) Elektronisk skjema 
Frivillige organisasjoner, søknad om tilskudd - kulturvern (KF-258) Elektronisk skjema 
Fyrverkeri - handel og oppbevaring (KF-114) Elektronisk skjema
Henvendelse til kommunen (KF-327) Elektronisk skjema

Kommunal bolig - leie (KF-459)

Søknadskjema til utskrift:
Søknad om leie av kommunal gjennomgansbolig

Elektronisk skjema
Kommunale lokaler og anlegg - leie av (KF-137) Elektronisk skjema
Kommunens parker og steder - bruk av Skjema til utskrift
Kommunal støtte til idrett (KF-317) Elektronisk skjema 

Koordinerende enhet, henvisning

Skjema til utskrift

Kulturmidler (KF-109)

Elektronisk skjema
Kulturskole - opptak, fornyelse og utmelding (KF-259) Elektronisk skjema
Lag og foreninger - innmelding (KF-658) Elektronisk skjema
Ledige stillinger - snarvei Elektronisk skjema

Ledsagerbevis - Søknad om (KF-177)

Ledsagerbevis - skjema for utskrift
- Vedlegg: Retningslinjer for ledsagerbevis

Elektronisk skjema
Lekeplass - Søknad om tilskudd (KF-466) Elektronisk skjema

Matombringing, bestilling av (KF-227)

Søknadsskjema til utskrift: Bestilling - matombringing

Elektronisk skjema
Meddommer (KF-586-3443) Elektronisk skjema
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) Elektronisk skjema
Oljetank - melding om (KF-639) Elektronisk skjema
Overnatting - melding om overnatting (KF-531) Elektronisk skjema

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-299)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - skjema for utskrift - Vedlegg: Legeerklæring

Elektronisk skjema

Piper/ildsted - Endringsmelding (KF-162) Elektronisk skjema

Pleie- og omsorgstjenester (pålogging med ID-porten) 
Omsorgstjenesten oppfordrer til bruk av elektronisk skjema.

Søknadsskjema til utskrift: 
Pleie- og omsorgsstjenester

Elektronisk skjema

Ragna Bliksetløkken/Sofie Dragers fond - Søknad om midler Elektronisk skjema

Redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO - søknad (KF-630-3443)

Informasjonsvedlegg: 
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1.-4. årstrinn

Elektronisk skjema
Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom (KF-648) Elektronisk skjema
Ris og ros til kommunen (KF-280) Elektronisk skjema 
Salgsbevilling for alkohol (KF-124) Elektronisk skjema
Samordningsmøte, forespørsel om (3443) Elektronisk skjema
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Elektronisk skjema
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Elektronisk skjema
Skolefritidsordning (SFO) - (Ekstern portal) Elektronisk skjema
Startlån/tilskudd (Husbanken) eSøknad

Støttekontakt - søknad om å bli støttekontakt

Elektronisk skjema

Trefelling, søknad om (under konstruksjon)

Midlertidig skjema:
Søknad om felling/beskjæring av trær eller rydding av
kratt på kommunal grunn

 
Utslippstillatelse (KF-320) Elektronisk skjema 

Vielse - bestilling (KF-620)

Søknadsskjema til utskrift:
Borgerlig vigsel - søknad om vielsesseremoni

Elektronisk skjema
Voksenopplæring - Søknad / registrering (3443) Elektronisk skjema

Økonomisk sosialhjelp (NAV)

Søknadsskjema til utskrift: 
Søk om økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

 

Om tjeneste, leverandør og sikkerhet

Kommunens tjenesteløsning for digitale skjema er KF Skjema, levert av Kommuneforlaget.

eDialog

Elektroniske søknadsskjema på eksterne nettsider


Publisert: 27.12.2018 10:30
Sist endret: 05.02.2024 09:13