Har du ledig husrom til flyktninger? Er du en arbeidsgiver som kan bistå med ordinært arbeid eller språkpraksisplasser?

Innhold

Har du ledig husrom til flyktninger?

Vestre Toten kommune bosatte 80 flyktninger i 2022, og flere av de innmeldte boligene i 2022 ble benyttet. Det ville vært vanskelig for kommunen å komme i mål med bosettingen uten hjelp fra det private markedet. Kommunen skal i år bosette 70 flyktninger og vi ser at vi fortsatt trenger bistand fra private markedet. Vi ser at vi trenger flest boliger med ett eller to soverom.

Vi tar kontakt med alle som registrerer seg og vurderer boligens egnethet.

Litt info om valg av bolig

  • Bokollektiv og utleie av rom i egen bolig godkjennes ikke. Boligen må ha egen inngang.
  • Det er et fåtall av de som bosettes som har bil, derfor er det ønskelig med kort avstand til kollektiv transport.
  • Flyktningene som blir bosatt skal betale husleie av egen inntekt. Utleieprisen vil derfor bli vurdert opp mot inntekt hver enkelt får.
  • Boligen må ha godkjent branntilsyn før vi kan bosette flyktninger.

Skjema

For arbeidsgivere som kan bistå med ordinært arbeid eller språkpraksisplasser

Flyktningtjenesten og markedskontakene på NAV ønsker å komme i kontakt med arbeidsgivere som kunne tenke seg å ta imot våre nye innbyggere på sin arbeidsplass. Det er behov for både praksisplasser i og utenfor introduksjonsprogrammet samt ordinært arbeid. Vi oppfordrer interesserte arbeidsgivere til å registrere seg.

Se også: Direkte i arbeid – veileder til arbeidsgivere, kommuner og NAV (nav.no)

Vi tar kontakt med alle som registrerer seg.

Skjema


Publisert: 08.08.2022 00:01
Sist endret: 13.01.2023 14:59