Kontakt og hjelpetelefoner

Innhold

Kontakt og hjelpetelefoner

 • Nav Vestre Toten:
  Alle henvendelser kan gjøres via «Ditt NAV» på www.nav.no eller pr. tlf. 55 55 33 33. 
  Søknad om økonomisk sosialhjelp kan søkes digitalt på nav.no (Ditt NAV) eller på skjema som ligger tilgjengelig utenfor kontoret. Søknad med dokumentasjon kan leveres i hvit postkasse utenfor kontoret. Dette gjelder også annen post og dokumenter.
 • Ungdomskontakt i Vestre Toten (13-18 år): telefon 919 17 410
 • Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: telefon 815 55 015
  Nettside med nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset: folkehelseinstituttet.no (fhi.no)
 • Gjøvik Krisesenter IKS: Døgnåpen hjelpetelefon: 61 17 55 60 
  Nettsted: Gjøvik Krisesenter IKS (ekstern lenke - krisesenteret-gjovik.no)
  Gjøvik Krisesenter IKS er et interkommunalt gratis og døgnåpent bo- og samtaletilbud for kvinner, menn
  og deres barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 
 • Pårørendelinjen - En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre: Telefon: 909 04 848
 • Nok. Gjøvik. Senter mot seksuelle overgrep. Åpningstid: Hverdager mellom 08.00-15.30
  Telefonnummer: 61 17 14 00. Adresse: Glassverksgata 5, 2815 Gjøvik
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  Hjelpeinformasjon for seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende:
  Telefon: 800 57 000 - Nettside: hfsm.no
 • Håndhevelse ved brudd på bestemmelser
  Det er politiet som håndhever forbudet jf. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 § 6, jf. smittevernloven § 8-1. Vestre Toten kommune oppfordrer derfor alle som mistenker brudd på bestemmelsen om å kontakte Innlandet politidistrikt på 02800 eller epost: post.innlandet@politiet.no

 

Hjelpetelefoner, Vestre Toten kommune    Hjelpetelefoner, Vestre Toten kommune    Hjelpetelefoner, Vestre Toten kommune    Hjelpetelefoner, Vestre Toten kommune    Hjelpetelefoner, Vestre Toten kommune

Til kommunens temaside: Informasjon om koronaviruset

Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner

Publisert 6. april 2020: Regjeringen.no: Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner

Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne utfordrende tiden.

Dersom du er utsatt for vold fra partner eller andre i familien er det viktig at du oppsøker hjelp. Voldsutøvere kan også søke hjelp. Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner.

Hvor kan du henvende deg?
Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, er redd for at du kan utøve vold, eller mistenker at andre rundt deg er utsatt for vold, ta kontakt med en av tjenestene ved å følge denne lenken (ekstern lenke - regjeringen.no)


Publisert: 19.03.2020 20:40
Sist endret: 26.07.2021 14:33