Foreldrebetaling for skolefritidsordningen (SFO)

Innhold

Satser for foreldrebetaling for skolefritidsordningen (SFO) i Vestre Toten kommune

Månedssatser for betaling i SFO (gyldig fra 01.08.2022)

Månedssatser for betaling i SFO

Plass-størrelse

Månedssats kr

+ Matpenger kr

Sum pr. måned kr:

10 %

 320,-

15,-

335,-

20 %

 640,-

30,-

670,-

30 %

960,-

45,-

1.005,-

40 %

1.280,-

60,-

1.340,-

50 %

1.600,-

75,-

1.675,-

60 %

1.920,-

90,-

2.010,-

70 %

2.240,-

105,-

2.345,-

80 %

2.560,-

120,-

2.680,-

90 %

2.880,-

135,-

3.015,-

100 %

3.200,-

150,-

3.350,-

 

  • Ny sats for dagplass blir kr 200,- pr. dag.
  • Søskenmoderasjon er 25% for andre innmeldte, og 50% for tredje innmeldte barn.

Publisert: 04.08.2016 11:15
Sist endret: 31.05.2022 13:54