Kommunale årsgebyr 2018

Innhold

Årsgebyr 2018

Kommunale årsgebyr 2018 for vann, avløp, avfall, feiing/tilsyn og septik. Gjeldende fra og med 01.01.2018

Fast del - vann og/eller avløp (kloakk)

MVA 25% 

Pr. termin 

 Pr. år

  Netto MVA inkl. MVA Netto MVA inkl. MVA
Ab. gebyr VANN bolig/næring 381,25 95,31 476,56 1525,00 381,25 1906,25
Ab. gebyr AVLØP bolig/næring 537,50 134,38 671,88 2150,00 537,50 2687,50

Forbruksdel - vann/avløp (kloakk)


Forbruksdel VANN

Priseksempler ved ulike mengder vannforbruk
   Pris pr m3 er:  10,00 + mva
m3 pr. år Netto MVA Inkl. MVA Netto MVA Inkl. MVA
50  125,00 31,25 156,50 500,00 125,00  625,00
100  250,00 62,50 312,50 1000,00 250,00  1250,00
150  375,00 93,75 469,00 1500,00 375,00  1875,00
200  500,00 125,00 625,00 2000,00 500,00  2500,00
250  625,00 156,25 781,50 2500,00 625,00  3125,00
300  750,00 187,50 937,50 3000,00 750,00  3750,00


Forbruksdel AVLØP (kloakk)

Priseksempler ved ulike avløpsmengder (avløpsmengde = vannmengde)
   Pris pr m3 er:  20,40 + mva
 m3 pr. år Netto  MVA Inkl. MVA Netto MVA Inkl. MVA
 50 255,00 63,75 319,00 1020,00 255,00 1275,00
 100 510,00 127,50 637,50 2040,00 510,00 2550,00
 150 765,00 191,25 956,00 3060,00 765,00 3825,00
 200 1020,00 255,00 1275,00 4080,00 1020,00 5100,00
 250 1275,00 318,75 1593,50 5100,00 1275,00 6375,00
 300 1530,00 382,50 1912,50 6120,00 1530,00 7650,00


Alle eiendommer som er knyttet til det kommunale nettet for vann og/eller avløp skal ha montert vannmåler. Forbruksgebyret for vann og/eller avløp beregnes etter forbruket på vannmåleren. Vannmåleren gir også grunnlag for beregning av avløp etter prinsippet: Vann inn = avløp (kloakk) ut. (Det er ingen minstegrense for forbruk etter måler. Viser måleren 0 m3, betaler du kr 0,- i forbruk.)

NB. Ordinære septikanlegg med tømming 2. hvert år betaler halvt årsgebyr årlig.

Andre årsgebyr

Avfall - septik - feiing/tilsyn
 Andre årsgebyr Netto MVA inkl. MVA Netto MVA inkl. MVA
 Avfall vanlig 637,50 159,38 797,00 2550,00 637,50  3187,50
 Avfallsgebyr 80 ltr rest 382,50 95,63 478,50 1530,00 382,50  1912,50
 Restavfall (Egenkompost) 562,50 140,63 703,50 2250,00 562,50  2812,50
 Restavfall 80 ltr 337,50 84,38 422,00 1350,00 337,50  1687,50
 Fritidsboliger       841,50 210,38  1051,88
 Hybel (25%) 159,38 39,84 199,50 637,50 159,38  796,88
 Ekstra levering (70%)  446,25 111,56 558,00 1785,00 446,25  2231,25
 Containerleie       7650,00 1912,50  9562,50
 Containertømming  7650,00 1912,50 9562,50 30600,00 7650,00  38250,00
 Septik (Tømming ordinært)        2440,00 610,00  3050,00
 Septik (gråvann)       610,00 152,50  762,50
 Septik (tett tank)       1020,00 255,00  1275,00
 Feiing/tilsyn, pr pipe        460,00 115,00  575,00

Publisert: 02.01.2018 10:31
Sist endret: 02.01.2018 10:31