Kommunale årsgebyr 2022

Innhold

Årsgebyr 2022

Kommunale årsgebyr 2022 for vann, avløp, avfall, feiing/tilsyn og septik. Gjeldende fra og med 01.01.2022. Alle beløp er inkludert merverdiavgift (mva).

Fast del - vann og/eller avløp (kloakk)

Alle beløp er inkludert mva
   Pr. måned Pr. termin Pr. år
Ab. gebyr VANN bolig/næring 203,13 596,88 2387,50
Ab. gebyr AVLØP bolig/næring 201,56 533,44 2133,75

Forbruksdel - vann/avløp (kloakk)


Forbruksdel VANN - pris pr. m3: 20,38 kroner 

Priseksempler ved ulike mengder vannforbruk
m3 pr. år Pr. måned Pr. termin Pr. år
50 84,90 254,69 1018,75
100 169,79 509,38 2037,50
200 339,58 1018,75 4075,00


Forbruksdel AVLØP (kloakk) - pris pr. m3: 18,25 kroner

Priseksempler ved ulike avløpsmengder (avløpsmengde = vannmengde)
 m3 pr. år Pr. måned  Pr. termin Pr. år
 50 76,04 228,13 912,50
 100 152,08 456,25 1825,00
 200 304,17 912,50 3650,00


Alle eiendommer som er knyttet til det kommunale nettet for vann og/eller avløp skal ha montert vannmåler. Forbruksgebyret for vann og/eller avløp beregnes etter forbruket på vannmåleren. 

NB. Ordinære septikanlegg med tømming 2. hvert år betaler halvt årsgebyr årlig.

Andre årsgebyr

Avfall - septik - feiing/tilsyn
 Andre årsgebyr Pr. måned Pr. termin Pr. år
 Avfall standard (140 liter rest) 276,04 828,13 3312,50
 Avfallsgebyr 80 liter 234,64 703,91 2815,63
 Avfallsgebyr 240 liter 331,25 993,75 3975,00
 Avfallsgebyr 360 liter 621,09 1863,28 7453,13
 Avfallsgebyr 660 liter 1035,16 3105,47 12421,88
 Fradrag samarb. restdunk -41,41 -124,22 -496,88
 Fradrag hjemmekompost -27,60 -82,81 -331,25
 Hybel (33% tillegg) 82,50 247,50 1093,13
 Fritidsboliger     1093,13
 
 Feiing/tilsyn, pr pipe  46,35 139,06 556,25
 Septik - tømming hvert 2. år 100,00 300,00 1200,00
 Septik (gråvann) 50,00 150,00 600,00
 Septik (tett tank) 85,00 255,00 1020,00

Publisert: 02.01.2018 10:31
Sist endret: 26.08.2022 12:28