Kommunale vann- og avløpsgebyr

Innhold

Kommunale gebyr for 2023

Kommunale årsgebyr for vann, avløp, avfall, feiing/tilsyn og septik. Gjeldende fra og med 01.01.2023. Alle beløp er inkludert merverdiavgift (mva).

Fast del - vann og/eller avløp

Alle beløp er inkludert mva
   Pr. måned Pr. termin Pr. år
Ab. gebyr VANN bolig/næring 203,13 728,13 2912,50
Ab. gebyr AVLØP bolig/næring 201,56 776,25 3105,00

Forbruksdel - vann/avløp


Forbruksdel VANN - pris pr. m3: 24,50 kroner 

Priseksempler ved ulike mengder vannforbruk
m3 pr. år Pr. måned Pr. termin Pr. år
50 102,08 306,25 1225,00
100 204,17 612,50 2450,00
200 408,33 1225,00 4900,00


Forbruksdel AVLØP - pris pr. m3: 27,00 kroner

Priseksempler ved ulike avløpsmengder (avløpsmengde = vannmengde)
 m3 pr. år Pr. måned  Pr. termin Pr. år
 50 112,50 337,50 1350,00
 100 225,00 675,00 2700,00
 200 450,00 1350,00 5400,00


Alle eiendommer som er knyttet til det kommunale nettet for vann og/eller avløp skal ha montert vannmåler. Forbruksgebyret for vann og/eller avløp beregnes etter forbruket på vannmåleren. 

NB. Ordinære septikanlegg med tømming 2. hvert år betaler halvt årsgebyr årlig.

Tilknytningsgebyr vann og avløp

Vann

 • 6.000,- eks. mva pr.boenhet/fritidsbolig med areal inntil 300 m2.
  For areal utover 300 m2 betales 20,- eks. mva pr m2.
 • 10.000,- eks. mva for næringsbygg med areal inntil 500 m2.
  For areal utover 500 m2 betales 20,- eks. mva pr m2.

Avløp

 • 12.000,- eks. mva pr. boenhet/frididsbolig med areal inntil 300 m2.
  For areal utover 300 m2 betales 40,- eks. mva pr m2.
 • 20.000,- eks. mva for næringsbygg inntil 500 m2.
  For areal utover 500 m2 betales 40,- eks. mva pr m2.


Merk: 
For tilbygg betales ikke engangsgebyr.

Andre årsgebyr

Avfall - septik - feiing/tilsyn
 Andre årsgebyr Pr. måned Pr. termin Pr. år
 Avfall standard (140 liter rest) 297,92 893,75 3575,50
 Avfallsgebyr 80 liter 253,23 759,69 3038,75
 Avfallsgebyr 240 liter 357,50 1072,50 4290,00
 Avfallsgebyr 360 liter 670,31 2010,94 8043,75
 Avfallsgebyr 660 liter 1117,19 3351,56 13406,25
 Fradrag samarb. restdunk -44,69 -134,06 -536,25
 Fradrag hjemmekompost -29,79 -89,38 -357,50
 Hybel (33% tillegg) 98,31 294,94 1179,75
 Fritidsboliger     1179,75
 
 Feiing/tilsyn, pr pipe  63,96 191,88 767,50
 Septik - tømming hvert 2. år 59,38 178,13 712,50
  Renseanlegg årlig 59,38 178,13 712,50
 Septik (gråvann) 29,69 89,06 356,25
 Septik (tett tank) 50,47 151,41 605,63

Publisert: 02.01.2018 10:31
Sist endret: 03.02.2023 14:59