Priser og gebyrer: Serveringsvirksomhet og skjenkebevilling

Innhold

Priser og gebyrer for serveringsvirksomhet og skjenkebevilling

Etablererprøve for serveringsvirksomhet

Gebyret for å gå opp til etablererprøve er kroner 400,-.

Kunnskapsprøve: Alkoholloven

Gebyret for å gå opp til kunnskapsprøve er kroner 400,-

Salgsbevilling for alkohol

Minimumsgebyret for salgsbevilling er kroner 1700,- per år, og fastsettes av Helsedirektoratet årlig.

Skjenkebevilling

Skal du skjenke eller selge alkohol til en person mot betaling, må du søke om skjenkebevilling.

Lovdata: Alkoholloven


Publisert: 04.08.2016 11:25
Sist endret: 24.11.2021 14:58