Rehabilitering av Vestre Toten Rådhus og Borggården 2022-2024

Innhold

23. november 2023: Borggården er fra i dag 23. november og fram til 8. desember stengt grunnet gravearbeider

Eiendomsavdelingen informerer: Borggården er fra i dag 23. november og fram til 8. desember stengt grunnet gravearbeider. Adkomst til rådhus og kulturhus fra nord, se illustrasjon under. Skilt for besøkende er satt opp.

Vennlig hilsen
Eiendomsavdelingen, Vestre Toten kommune

5. oktober 2023: Rømningsveger under rehabilitering av Borggården

Alle rømningsveger på kulturbygg og rådhus fungerer under anleggsperioden unntatt de to dørene fra mellombygget NAV - Vestre Toten Rådhus. Disse er merket stengt så lenge byggegruben utenfor er inngjerdet og ikke fører til sikkert område.

  • Oppmøteplass for kulturbygget er parkeringsplass NORD for rådhuset.
  • Oppmøteplass for rådhuset er parkeringsplass på dag- og avlastningssenteret VEST for rådhuset.

14. april 2023: Ordinære hovedinngang klar til allmenn benyttelse

Oppussingen av rådhusets foajé er ferdigstilt, og den ordinære hovedinngangen til Vestre Toten Rådhus er atter klar til allmenn benyttelse fra og med mandag 17. april 2023.

Resepsjonens åpningstid: 09.00-11.00 og 11.30-14.00

Velkommen skal du være, og en riktig god helg ønskes ☀️

31. januar 2023: Alternativ inngang til rådhuset i perioden 1. februar til 17. april 2023 - dette grunnet oppussing av resepsjonsområde/foajè

Under oppussing av rådhusets foajé vil hovedinngang til Vestre Toten rådhus stenges fra 1. februar til 17. april 2023.

I denne perioden må besøkende til rådhuset benytte alternativ inngang i Borggården, til venstre for avstengte hovedinngang. Dette vil bli tydelig merket.

Med vennlig hilsen
Vestre Toten kommune

Alternativ inngang 2023, Vestre Toten rådhus

Rehabilitering av Vestre Toten rådhus med oppstart 17. oktober 2022

Det er 45 år siden rådhuset ble bygget, men nå kreves modernisering og oppgradering av helt vesentlige funksjoner for at brannsikkerhet og arbeidsmiljøet skal være tilfredsstillende.

Takket være godt vedlikehold og drift av rådhuset har vi kunnet bruke bygget helt fram til nå, men tida har løpt ut for flere helt nødvendige funksjoner. Det blir ingen full rehabilitering, men vi tar det mest kritiske for å ivareta tilfredsstillende funksjoner og brannsikkerhet. Det blir et nøkternt prosjekt der rådhuset er i drift hele tiden, og blant annet overflater på vegg og gulv ikke blir tatt med i denne runden. Det vi imidlertid gjør er:

  1. Ventilasjonsanlegget blir modernisert for bedret funksjon (fra byggeåret)
  2. Belysning blir skiftet ut (fra byggeåret)
  3. Lydisolering kontor
  4. Sikring av rømningsveier
  5. Sikring av resepsjon

Oppstart: 17. oktober 2022.

Tre byggetrinn

Oppstarts- og framdriftsplan:

  • 3. plan (Kultur, Plan/bygg og Eiendom) 17. oktober,
  • 2. plan (Helse og Omsorg, Barnehage og Grunnskole) 15. januar 2023
  • 1. plan (Innfordring, HR/Lønn, Post/arkiv, Regnskap/økonomi og Sentraladministrasjon) 15. februar 2023.

Prosjektslutt 15. mars 2023 er foreløpig framdrift.

Praktisk informasjon

Rådhuset er i drift hele tiden, hvor hvert plan som rehabiliteres er stasjonert eksternt og på hjemmekontor. Resepsjon og IKT er operative, i drift og stasjonert på rådhuset hele tiden.

De som trenger møte med saksbehandler må avtale tid med hver avdeling. Se nærmere informasjon om tilgjengelighet, og søk opp avdeling og saksbehandlere, på vår hjemmeside ved å følge denne lenken: Kontakt oss

Merk: Gangveien mellom Lundersveg og rådhuset vil være stengt i prosjektperioden (se illustrasjonsbilde under)

Med vennlig hilsen
Eiendomsavdelingen, Vestre Toten kommune

Rehabilitering Rådhuset, Vestre Toten kommune 2022/2023Rehabilitering av Rådhuset, Vestre Toten kommune. Foto: Jørn Melnes


Publisert: 18.10.2022 09:27
Sist endret: 23.11.2023 13:01