Allmennkultur

Innhold

Beskrivelse

Kulturmidler/ tilskudd lag og foreninger

Lag og foreninger kan søke om følgende kulturmidler/tilskudd:

  • Kulturmidler/aktivitetstillskudd
  • Starttilskudd
  • Tilskudd til drift av egne idrettsanlegg og kjøring av skiløyper med egne maskiner
  • Støtte i forbindelse med kulturarrangement
  • Støtte til lekeplasser
  • Støtte i forbindelse med kultur og fritidstilbud for mennesker med behov for spesiell tilrettelegging
  • Tilskudd til kurs(opplæring)Tilskudd til utgivelse av årbøker, jubileumsskrift, lokalhistoriske

Kontaktinformasjon

Geir Sollie:

Torhild F. Haug:

Postadresse:
Postboks 84, 2831 Raufoss

Målgruppe

Lag og foreninger i Vestre Toten kommune


Publisert: 12.09.2016 10:31
Sist endret: 12.09.2016 10:31