Barnevern

Innhold

Beskrivelse

Alle kan en eller annen gang havne i en situasjon hvor man trenger hjelp til seg selv og sine barn. Barnevernet er til for å hjelpe barn og for å sikre at de blir tatt godt vare på.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Hjelpetiltak er som oftest helt frivillig og er noe som kan bli en positiv forandring for barnet og familien.

Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, avlastning for foreldre, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Verdihus - barnevernstjenesten i Vestre Toten kommuneVerdihus - Barnevernstjenesten, Vestre Toten kommune.
Trykk på bildet for større versjon.

Barneverntjenesten har som oppgave å følge nøye med i de forhold som barn og unge lever under, og har ansvar for tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Foreldre kan kontakte barneverntjenesten hvis de ønsker råd og veiledning i forhold til omsorg for barn og unge. Barn og unge som trenger råd og veiledning kan også ta kontakt.

Andre kan også ta kontakt dersom de i sitt arbeide eller som privatperson blir kjent med at foreldre av ulike årsaker får vansker med å gi tilfredsstillende omsorg til barna sine, og at barna derfor ikke har det så bra som de burde ha det.

  • Barnevernet har telefon 61 15 35 46
  • Informasjonsside for barneverntjenesten i Vestre Toten kommune finner man ved å følge denne lenken.

Alle henvendelser til barneverntjenesten vil være sikret taushetsplikt hos personalet.

Barneverntjenesten kan ved behov sette inn ulike hjelpetiltak som for eksempel avlastning i helger og ferier, økonomisk støtte til tiltak for barn (barnehage, ferieopphold etc), samt kortsiktig plassering i fosterhjem, barne- eller ungdomshjem.

Barneverntjenesten har som mål å skape tilfredsstillende forhold for barn og unge i hjemmet.

Når hjelpetiltak ikke fører fram, kan barneverntjenesten, be fylkesnemnda for sosialsaker om å fatte vedtak om plassering utenfor hjemmet i institusjoner eller fosterhjem.

Barneverntjenesten har også ansvar for søknader og utredning i forhold til adopsjon av norske og utenlandske barn.

Nærmere opplysninger om adopsjon kan også fåes hos:

  • Verdens Barn, Industrigt. 45, 0357 Oslo, tlf. 22 69 94 00
  • Adopsjonsforum, Inkognitogt. 17, 0256 Oslo, tlf. 22 44 62 60
  • Inor Adopt, Postboks 266, 4601 Kristiandsand S, tlf. 38 02 46 20

Målgruppe

Barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 23 år.

Kriterium/vilkår

Barnet må ha vanlig bosted i Norge og bo her.

Hjelpetiltak vil også kunne gis til barn som oppholder seg i Norge  og som er flyktninger eller er internasjonalt fordrevne, eller når barnets vanlige bosted ikke lar seg fastsette.

Lover og retningslinjer


Publisert: 12.09.2016 10:32
Sist endret: 12.09.2016 10:32