Barnevern

Innhold

Beskrivelse

Om barneverntjenesten i Vestre Toten kommune

Barneverntjenesten har som oppgave å følge nøye med i de forhold som barn og unge lever under, og har ansvar for tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Barneverntjenestens nettside
Nettsiden til barneverntjenesten: Barneverntjenesten i Vestre Toten kommune.
Her finner man kontaktinformasjon, alarmtelefoner, bekymringsmeldinger og praktisk informasjon.

Verdihus

Verdihus - barnevernstjenesten i Vestre Toten kommune

Verdihus - Barnevernstjenesten, Vestre Toten kommune.
Trykk på bildet for større versjon.

Barnevernets grunnverdier:

  • Alle barn har rett til å bli sett og hørt - oppleve trygghet og beskyttelse.
  • Alle familier har ressurser - alle har noe de er gode på.
  • Alle familier skal få rett gjelp til rett tid - tverrfaglighet.
  • Gode møter mellom mennesker - annerkjenne familiens opplevelse.

Respekt - Åpnehet - Trygghet - Medvirkning

Barnevernstiltak:

  • PMT-O, MST, ICD-P, råd og veiledning, COS, Marte Meo, forsterhjem, institusjon, støttekontakt, besøkshjem, barnehage, SFO, familieråd, barne- og familiesenter, startmøter, miljøterapi, ettervern.

Målgruppe

Alle barn som oppholder seg i Norge, og som er under 18 år. I noen tilfeller kan også de som har fylt 18 år få hjelp fra barnevernet frem til de er 25 år, dersom de samtykker til hjelpen.

Kriterium/vilkår

Barnet må ha vanlig bosted i Norge og bo her.

Hjelpetiltak vil også kunne gis til barn som oppholder seg i Norge  og som er flyktninger eller er internasjonalt fordrevne, eller når barnets vanlige bosted ikke lar seg fastsette.

Lover og retningslinjer


Publisert: 12.09.2016 10:32
Sist endret: 31.01.2023 15:22