Demens

Innhold

Beskrivelse

Vestre Toten demensforening

Hva er demens?

Demens er en samlebetegnelse for flere ulike sykdommer i hjernen. De mest kjente demenssykdommene er Alzheimer og Vaskulær demens.

De vanligste symptomene er:

 • Redusert hukommelse
 • Sviktende orienteringsevne
 • Språkproblemer – problemer med å uttrykke seg og å forstå.
 • Redusert evne til å planlegge og å utføre praktiske oppgaver
 • Redusert evne til å lære nye ting.
 • Passivitet, angst, depresjon

Mange flere enn de som blir syke rammes
Demens er en folkesykdom, og 70 000 - 100.000 mennesker i Norge har demens i en eller annen form og grad. Både eldre og yngre mennesker rammes.

I tillegg til dem som får en demenssykdom, så blir familie og nærmeste pårørende også berørt av sykdommen. Det er over 400.000 pårørende til demenssyke i Norge i dag.

De som selv rammes av sykdommen trenger individuelt tilrettelagt tilbud, og pårørende trenger støtte og informasjon. Kunnskap og forståelse kan bidra til å gjøre hverdagen lettere for dem som på en eller annen måte er berørt av demens. Vestre Toten Demens-foréning ble første gang startet i 2007, men har ikke vært aktiv. Den ble revitalisert i mai 2015,- og har ca. 40 medlemmer og vi trenger å bli mange fler.

Vestre Toten demensforening ønsker å arbeide med følgende aktiviteter:

 • Temamøter/Åpne informasjonsmøter
 • Demenskafe, én gang i mnd.
 • Pårørendeskole i samarbeid med Gjøvik- og Østre Toten demensforéninger.
 • Demensaksjonen i sept. hvert år for å spre informasjon, rekruttere nye medlemmer og samle penger til forskning og aktiviteter ute i lokallagene.
 • Arbeide for et «Demensvennlig samfunn» i samarbeid med Vestre Toten kommune
 • Aktivitets venn, arbeidsgruppe er etablert sammen med VTK. Rekruttering og opplæring pågår i samarb. med ØT og Gjøvik kommuner
 • Samtalegruppe
 • Samarbeid med Vestre Toten kommune om tilbud til mennesker med demens og deres pårørende

Om Vestre Toten demensforening

Vestre Toten demensforening er en lokalforéning av Nasjonalforeningen for folkehelsen, en frivillig, humanitær foréning med mål å bekjempe demenssykdommer. Vi arbeider dels med å gi tilbud til mennesker med demens og dels med å spre informasjon om demenssykdommer. Hvert år i september arrangeres "demensaksjonen" der vi går med bøsser for å samle penger til støtte for forskning på demenssykdommer og til støtte til lokale aktiviteter

Om Nasjonalforéningen for folkehelsen

Nasjonalforéningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Det som er godt for hjertet er godt for hjernen - og omvendt!

Kontakt og sosiale medier

Kontaktinformasjon for Vestre Toten demensforening
Ta gjerne kontakt med oss i Nasjonalforéningen for folkehelsen, Vestre Toten demensforening:

Leder: Venke Hagen - epost: venkeha@gmail.com
Kasserer: Heidi Kristin Eger - epost: heidikristin.eger@gmail.com
Sekretær: Anne-Lise Dahlheim - epost: annelisedalheim@gmail.com

Styremedlemmer:
Kjell Ødegård - epost: k-oedeg@online.no
Gunnor Andersen - epost: gunnor.andersen@gmail.com
Wenche Aamodt Furuseth - epost: wencheaamodtf@gmail.com
Vigdis Aarøi - epost: vigoi57@hotmail.com

Demenslinjen

 • Demenslinjen telefon: 23 12 00 40

Vestre Toten Demensforening er på Facebook:

Demensomsorg og demenskoordinator, Vestre Toten kommune

Se også: Kommunens informasjonsside: Demens, demensomsorg og demenskoordinator


Publisert: 12.09.2016 10:33
Sist endret: 12.09.2016 10:33