Den kulturelle skolesekken

Innhold

Beskrivelse

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og dekker blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elever skal bli kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen.

Kontaktinformasjon:

Nina Nedberg 
Telefon: 417 32 470 
Epost: nina.nedberg@vestre-toten.kommune.no

Torhild F. Haug 
Telefon: 977 42 391
Epost: torhild.haug@vestre-toten.kommune.no

Målgruppe

Den kulturelle skolesekken gjelder elever både i grunnskole og videregående skole – uavhengig av bakgrunn og hvilken skole du går på.
 

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:39
   Sist endret: 12.09.2016 10:39