Enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og katastrofer

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Kriseteam ( POSOM)

Mål og hensikt:

• Være en resurs- og støtteenhet som skal bistå innsatspersonell og  rammede ved hendelser som utløser behov for psykososial omsorg inntil det ordinære støtteapparat kan overta og videreføre oppfølging.
Se retningslinjer for tjenesten.

Kontaktperson

Navn
Jens Andreas Mørch
Tittel
Kommuneoverlege
Telefon
61 15 39 51
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

I første fasen etter hendelse bistå, støtte eller avlaste innsatspersonell og andre personer involvert i eller berørt av større ulykker, alvorlig fysisk/psykisk skade eller brå og uventet død, samt selvmordstruede og etterlatte ved selvmord.
Bidra til at personer med behov for  hjelp utover akutt fase, overføres til  ordinære hjelpeapparat for  langsiktig oppfølging (fastlege, psykiatritjeneste, spesialisttjeneste) utfra individuelle behov.

 • Bistå med veiledning, koordinering og oppfølging av POSOM-relaterte oppgaver i

kommunale tjenesteområder, skoler, barnehager, arbeidsplasser og andre nettverk

berørt av hendelsen.

Kriterium/vilkår

Enheten varsles via beredskapsenheter:
Hele døgnet:  AMK - 113, Politi  112 , Brann 110.
Dagtid: Kommunens sentralbord 61 15 33 00
Helg/kveldstid : Gjøvik interkommunal legevakt 61 13 70 00
eller via kommunens kriseledelse.
Den som får meldingen tar så ansvar for  å varsle de øvrige i teamet. Tiltak iverksettes utfra det meldte behov, og etter en helheltlig vurdering.
 

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:40
   Sist endret: 12.09.2016 10:40