Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Innhold

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Kontaktperson

Anita Brobakken, konsulent

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

Gebyr for prøveavleggelse er kr 400,-.

Lover og retningslinjer

Brosjyre


Publisert: 12.09.2016 10:40
Sist endret: 05.11.2020 12:28