Farlig avfall

Innhold

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet. Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

 • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
 • Oppladbare batterier (egen returordning)
 • Maling, lim, lakk, løsemidler og spraybokser som inneholder farlige stoffer
 • Asbestholdige materialer
 • PCB-holdige isolerglassruter (egen returordning)
 • Impregnert trevirke
 • Ulike elektroniske og elektriske produkter (egen returordning)

Kontaktperson

Navn
Trine Skjølås
Tittel
Konsulent
Telefon
469 26 390
Navn
Randi Kampelien
Tittel
Sekretær
Telefon
469 26 388

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall

Kriterium/vilkår

Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 400 kg farlig avfall per år per avfallsbesitter. I tillegg har kommunen plikt til å motta inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per år per avfallsbesitter.

Pris for Tjenesten

For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall. Renovasjonsavgiften dekker dette. Virksomheter må betale gebyr når avfallet leveres.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste, se avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer hvilke avfallstyper som er farlig avfall.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Opplysninger om tidspunkt for innhenting av farlig avfall vil bli annonsert i lokale aviser.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:40
   Sist endret: 12.09.2016 10:40