Frisklivssentral

Innhold

Beskrivelse

Frisklivssentralen i Vestre Toten kommune

Frisklivssentralen i Vestre Toten er en kommunal forebyggende helsetjeneste med lokaler i Raufosshallen.  Vi benytter også andre lokasjoner i nærområdet for aktiviteter og kurs. Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre levevaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og søvn.

Målgruppe

Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å bli fulgt opp fra frisklivssentralen. Hovedmålgruppa er personer som er i dårlig fysisk form, har et dårlig kosthold eller røyker. Det kan være personer med etablerte sykdommer, eller som har økt risiko for å utvikle sykdommer pga sine levevaner.  Det kan også være grupper som har nytte av aktivitet og fokus på kosthold og levevaner for å mestre sin sykdom.

Kriterium/vilkår

Du kan bli henvist til frisklivssentralen med en frisklivsresept. En frisklivsresept kan du få i samråd med lege, NAV-veileder eller annet helsepersonell du blir fulgt opp av. Du kan også ta kontakt med frisklivssentralen på egenhånd uten frisklivsresept. Det anbefales derimot henvisning fra helsepersonell med frisklivsresept av helsemessige årsaker.

Personer henvist med frisklivsresept blir prioritert først i oppfølgingsopplegget.

Pris for tjenesten

Oppfølgingen på Frisklivssentralen er gratis. Ved deltakelse hos andre aktivitetstilbydere gjelder andre priser. Dette kan frisklivssentralen informere om.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med hele den kommunale tjenesten, frivilligheten og spesialisthelsetjenesten.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Praktiske opplysninger

Henvend deg til frisklivssentralen dersom du har fått en frisklivsresept.   

Frisklivssentralens åpningstider: Mandag - fredag: 08.00 - 15.00

Besøksadresse:

  • Raufosshallen
    Prøvenvegen 65
    2833 Raufoss

Postadresse:

  • Fysio- og ergoterapitjenesten
    Severin Olsensvei 15
    2830 Raufoss
Kontaktpersoner

Åsne Løkken, 
frisklivsveileder, spesialfysioterapeut og instruktør

Heidi Merete Pedersen, frisklivsveileder, spesialfysioterapeut og instruktør

Silje Haugerud, driftsenhetsleder Fysio- og ergoterapitjenesten, Vestre Toten kommune

Annet


Publisert: 12.09.2016 10:40
Sist endret: 11.01.2023 11:40