Helsestasjon

Innhold

Beskrivelse

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du råd og veiledning om

 • barnets motoriske og psykososiale utvikling
 • amming og morsmelk
 • vaksinasjon
 • ernæring
 • språkutvikling
 • tannhelse
 • foreldrerollen
 • samliv
 • samspill
 • vold, overgrep og omsorgssvikt 

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Helsestasjonen veileder i foreldrerollen og driver foreldregrupper

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Kriterium/vilkår

Se under målgruppe.

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Se også: Helsestasjons- og skolehelsetjenester

Besøksadresse er :
Sigurd Østliensveg 4, 2830 Raufoss
Åpningstid er man - fre kl 0800-1530

Du kan også selv kontakte helsestasjonen for å gjøre en timeavtale.

Målgruppe:
Primært er målgruppen barn 0-6 år og deres forsatte.
Barn og ungdom i grunnskolealder har primært et tilbud gjennom skolehelsetjenesten.
Ungdom i vidergående skole har tilbud gjennom helsesrådgiver i vidergående skole.
Ungdom har i tillegg et tilbud gjennom "Helsestasjon for ungdom"

Alle barn får innkalling ved bestemte alderstrinn. I tillegg er det mulig å kontakte helsestasjonen ved behov for hyppigere konsultasjoner.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

Skjema

  Annet


  Publisert: 12.09.2016 10:41
  Sist endret: 08.04.2021 12:30