Helsestasjon for ungdom

Innhold

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Se her for full oversikt: Helsestasjons- og skolehelsetjenester

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Pris for Tjenesten

Tilbudet er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Helsestasjon for ungdom er på Sagatunet på Raufoss.

Det er ingen saksbehandlingstid. Alle som møter opp i åpningstiden får time.

Helsestasjon for ungdom betjenes av helsesøster og lege. Alt personell har taushetsplikt.

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:41
    Sist endret: 12.09.2016 10:41