Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere

Innhold


Publisert: 13.04.2018 08:48
Sist endret: 13.04.2018 09:54

Beskrivelse

Helsetilbudet til baserer seg spesielt på at noen asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente kommer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer eller de trenger spesiell oppmerksomhet fordi de

  • har vært utsatt for tortur og andre alvorlige traumer
  • ikke har familie/nettverk
  • er mindreårige og kommer alene til Norge
  • er gravide
  • er enslige forsørgere
  • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold
  • er kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det
  • har (tegn på) psykiske problemer.

Se her for full oversikt: Helsestasjons- og skolehelsetjenester

Målgruppe

Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente.

Kriterium/vilkår

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år som har ulovlig opphold, gir loven bare rett på akutt helsehjelp.

Pris for Tjenesten

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er lovpålagte tjenester. Se:

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal selv sørge for at flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente får tilbud om helse- og omsorgstjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonen i Vestre Toten ligger på Sagatunet på Raufoss og er samlokalisert med barneverntjenesten.

Tlf  61153540 man-fre 0800-1500.

Besøksadresse er :
Sigurd Østliensveg 4, 2830 Raufoss
 

Du kan henvende deg på helsestasjonen for timeavtale.

Asylmottaket har egen helsesøster på Østvollveien 4, 2830 Raufoss

Saksbehandlingstid

Tjenesten gis fortløpende etter behov.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.