Jegerprøven

Innhold

Beskrivelse

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Kontaktperson

Navn
Eirik Røstadsand
Tittel
Plan- og miljøvernrådgiver
Telefon
61 15 343 17

Målgruppe

Personer som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder bare småvilt) eller 16 år som ønsker å drive jakt eller fangst.

Kriterium/vilkår

Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Dette annonseres i lokalavisen. Kursarrangør/lærer har oversikt over eksamensdatoene.

Ansvarlig for kommunnens ansvarsområde (gjennomføring av eksamen):

Grete Svenskerud, tlf. 97958719

Ole Petter Ødegård, tlf. 92465121

Kommunens viltansvarlige:

Plan- og miljøvernrådgiver Eirik Røstadsand, tlf. 61153317
Epost: teero@vestre-toten.kommune.no

For påmelding til jegerprøvekurset kontakt:

Vestre Toten Jeger- og Fiskerforening
v/ Nina Sveen, tlf. 951 73 199
Epost: ninazico@online.no

 

Søknadsbehandling

Kommunen sender eksamensbesvarelsene til Jegerregisteret. Når du har fullført det obligatoriske kurset og bestått skriftlig eksamen, skriver kommunen ut bevis for at jegerprøven er avlagt.

Mulighet til å klage

Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen, og betale eksamensavgift for hvert forsøk.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:42
   Sist endret: 12.09.2016 10:42