Kommunepsykolog

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Psykolog

Hos kommunepsykologen kan du få tilbudt helsehjelp dersom du opplever lette, moderate eller alvorlige psykiske vansker. Slike vansker kan blant annet innebære angst, depresjon, rusproblematikk, lavt selvbilde, sosiale vansker eller vansker i familien. Tjenesten er et lavterskeltilbud rettet mot innbyggerne i Vestre Toten kommune. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å motta hjelp fra kommunepsykologen.

Kommunepsykologens tjenestetilbud omfatter både forebyggende og behandlende arbeid. Slike tjenestetilbud vil blant annet kunnet omfatte:

 • Veiledning 
 • Rådgivning
 • Kurs/Undervisning
 • Individuelle samtaler og familiesamtaler.

Kontaktenhet

Navn: Sagatunet

Kommunepsykolog: Adriana Dicu

Postadresse: Postboks 84 2831 RAUFOSS

Besøksadresse: Sigurd Østliens veg 4, 2830 RAUFOSS

Kontaktperson

Navn
Elisabeth Skaar Dyrud
Tittel
Driftsenhetsleder
Telefon
61 15 35 40
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

Alle har mulighet til å henvende seg til kommunepsykologen for helsehjelp, men barn, ungdom, unge voksne og gravide vil prioriteres.  Henvendelser kan eksempelvis innebære kurs, veiledning og undervisning for kommunale instanser som barnehager, skoler, PP-tjenesten, helsestasjonen, barneverntjenesten m.m.

I tillegg kan enkeltindivider og familier henvende seg til kommunepsykolog dersom de ønsker samtaler med kommunepsykologen.

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Dersom du ønsker å avtale time hos kommunepsykologen, eller ønsker å forhøre deg om muligheter for kurs, undervisning, veiledning eller rådgivning, kan du kontakte kommunepsykologen på tlf.: 61 15 35 42 / 61 15 35 40

Kommunepsykologen holder til på Sagatunet på Raufoss fra 08:00-15:30, alle dager.

Adr. Sigurd Østliens veg 4.

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende inn en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:42
   Sist endret: 12.09.2016 10:42