Kommunepsykolog

Innhold

Beskrivelse

Kommunepsykolog, Vestre Toten kommune

Hos kommunepsykologen kan du få helsehjelp dersom du opplever lette eller moderate psykiske vansker. Ved alvorlige vansker anbefales henvisning til spesialisthelsetjeneste via fastlege. Lette eller moderate psykiske vansker kan blant annet innebære angst, depresjon, rusproblematikk, lavt selvbilde, identitetskrise, sosiale vansker eller vansker i familien. Tjenesten er et lavterskeltilbud rettet mot innbyggerne i Vestre Toten kommune. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å motta hjelp fra kommunepsykologen.

Kommunepsykologtjeneste tilbyr forebyggende tiltak på tre nivå:

  • Direkte tiltak – individuelle samtaler med kommunens innbyggere som søker helsehjelp
  • Indirekte tiltak – drøfting, kurs, undervisning, veiledningstilbud for forskjellige instanser i kommunen
  • Systemnivå – samarbeid med andre instanser for å planlegge kommunens forebyggingstiltak

Kontaktinformasjon

Kommunepsykolog: Adriana Dicu
Besøksadresse: Sagatunet, inngang Helsestasjon. Sigurd Østliens veg 4, 2830 Raufoss
Postadresse: Postboks 84, 2831 Raufoss

Kontaktperson

Adriana Dicu, kommunepsykolog

Målgruppe

  • Direkte tiltak: alle personene som oppholder seg i kommunene; barn, ungdom, unge voksne og gravide skal prioriteres.
  • Indirekte tiltak: alle kommunale instanser som barnehager, skoler, PP-tjenesten, helsestasjonen, barneverntjenesten osv.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Helserett

Lover

Tilsynsmyndigheter

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Dersom du ønsker å avtale time hos kommunepsykologen, eller ønsker å forhøre deg om muligheter for kurs, undervisning, veiledning eller rådgivning, kan du kontakte kommunepsykologen på tlf.: 48194529

Kommunepsykologen holder til på Sagatunet på Raufoss fra 08.00 - 15.30, alle dager.

Adr. Sigurd Østliens veg 4.

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende inn en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.


Publisert: 12.09.2016 10:42
Sist endret: 13.12.2019 15:06