Kulturskole - opptak

Innhold

Beskrivelse

Fyrverkeriet kulturskole

Vestre Toten kulturskole er et kommunalt opplærings-og opplevelsesenter som underviser i ulike kunstformer og kulturuttrykk.
Tilbudet er organisert i tilknytning til tjenesteområdet kultur.

Nettside: Fyrverkeriet kulturskole

Kontaktinformasjon

Rektor: Nina Nedberg 

Inspektør: Benedikte N. Jenssen

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterium/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Elektronisk søknadsskjema finnes på www.vestre-toten-kulturskole.no

 

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:43
   Sist endret: 12.04.2021 10:18