Kunnskapsprøven - alkoholloven

Innhold

Beskrivelse

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.
For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet:

  • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen
  • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
  • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet

Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.
Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

Kontaktperson

Anita Brobakken, konsulent

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

Pris for Tjenesten

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se alkoholforskriften kapittel 5  Kunnskapsprøve.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen vil legge til rette for at du kan ta kunnskapsprøven. Opplysninger om kunnskapskrav til kunnskapsprøven får du i kommunen. Du må ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Søknadsfrist

Løpende behandling.

Annet


Publisert: 12.09.2016 10:43
Sist endret: 05.11.2020 12:31