Ledsagerbevis for personer med funksjonsnedsettelse

Innhold

Beskrivelse

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får å ha med seg ledsager uten ekstra kostnader.

Kontaktinformasjon / kontaktperson:

  • Hilde Skogli
    Telefon: 994 61 851

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er 10 år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov- og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Om søknadsprosessen

Søknadsbehandling

Søknaden må vedlegges et portrettbilde og uttalelse/dokumentasjon fra lege, spesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgsenhet.

Brosjyre

Skjema

Elektronisk søknadsskjema

Ledsagerbevis - Søknad om (KF-177) finner man i kommunens skjemapark ved å følge denne lenken.

Annet


Publisert: 12.09.2016 10:43
Sist endret: 31.05.2023 12:01