Ledsagerbevis for personer med funksjonsnedsettelse

Innhold

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kontaktinformasjon / kontaktperson:

  • Hilde Skogli Ødemark
    Telefon: 994 61 851

Kriterium/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for Tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Passfoto

Søknadsbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Brosjyre

Skjema

Elektronisk søknadsskjema

Ledsagerbevis - Søknad om (KF-177) finner man i kommunens skjemapark ved å følge denne lenken.

Annet


Publisert: 12.09.2016 10:43
Sist endret: 04.01.2022 09:44