Leksehjelp i grunnskolen

Innhold

Beskrivelse

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Kommunen kan fordele leksehjelpen fritt på 1.–10. årstrinn. Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne. Det er frivillig om man vil delta. Kommunen plikter å informere foreldrene om retten til leksehjelp og tilbudet som gis. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene støtte i læringsarbeidet, mestringsfølelse, gi gode rammer for selvstendig arbeid og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Kontaktperson

Navn
Mona Strande
Tittel
Konsulent
Telefon
61 15 35 90
Telefaks
61 15 35 55

Kriterium/vilkår

 • Det skal tilbys minimum åtte timer leksehjelp per uke fordelt til elever i grunnskolen
 • De åtte timene fordeles fritt på årstrinnene 1–10, slik kommunen avgjør
 • Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse
 • Krav om politiattest gjelder også for ansatte i leksehjelpen
 • Elevgruppen skal ikke være større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarlig

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen.
Se
Opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp
Forskrift til opplæringslova kap. 1A Leksehjelp for elevar i grunnskolen

Om søknadsprosessen

Mulighet til å klage

Elever og foreldre kan be om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis vedtak ikke er fattet innen rimelig tid, kan du allikevel klage som om vedtak er gjort.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:43
   Sist endret: 12.09.2016 10:43