Miljørettet helsevern

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Helsevern

Miljørettet helsevern (MHV) er fagområde som omhandler postive og negative helsekonsekvenser av de fysiske forhold som omgir befolkningen (luft, lyd, lukt m.v.)
Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig for tilsyn og rådgivning i slike saker i kommunen.
Kommmunen har et formalisert samarbeide med de øvrige i regionenen gjennom  iks Gjøvikregionen Helse og miljøtilsyn (www.ghmt.no) som utfører tilsyn og tekniske målinger i oppdrag fra kommunen.

Kontaktperson

Navn
Jens Andreas Mørch
Tittel
Kommuneoverlege
Telefon
61 15 39 51
Telefaks
61 15 35 55


Publisert: 18.04.2018 14:48
Sist endret: 19.04.2018 09:21