Miljørettet helsevern

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn: Helsevern

Miljørettet helsevern (MHV) er fagområde som omhandler postive og negative helsekonsekvenser av de fysiske forhold som omgir befolkningen (luft, lyd, lukt m.v.) Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig for tilsyn og rådgivning i slike saker i kommunen.

Kommmunen har et formalisert samarbeide med de øvrige i regionenen gjennom  Miljørettet helsevern IKS (https://mrhv.no/) som utfører tilsyn og tekniske målinger i oppdrag fra kommunen.

Kontaktperson

Jens A. Mørch, kommuneoverlege

Publisert: 18.04.2018 14:48
Sist endret: 19.04.2018 09:21