Nedgravde oljetanker

Innhold

Nedgravde oljetanker

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i forsvarlig stand. Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken, og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen. Tanker som permanent tas ut av bruk skal tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes til kommunen. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag, og kan være til skade for både helsen og miljøet.

Regjeringen innfører forbud mot oljefyring i bolighus fra og med 01.01.2020, og vi anbefaler dermed at du som har bolig med oljefyring starter planleggingen med fjerning av tank allerede nå.

Kontaktperson

Christien Kossen

Støtteordninger

Kommunen har ingen egne støtteordninger for fjerning av nedgravde oljetanker, men ENOVA kan gi økonomisk støtte til tiltak som gir en mer energieffektiv bolig. Hvis man faser ut og fjerner oljefyringselementer i boligen sin samtidig som man går over til en fornybar varmeløsning, kan man få mellom 6.000,- og 20.000,- i støtte til slike tiltak. Støttebeløpet til fjerning av oljekamin, oljefyr og oljetank vil halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. Så her lønner det seg å være tidlig ute. Kriterier for tildeling av støtte kan du lese mer om på ENOVA sine nettsider. (Ekstern lenke)

Tips til hvordan man kan legge om fra oljefyring til fornybar oppvarming finner du også på Oljefri sine nettsider. (Ekstern lenke) Her presenteres fornybare alternativer til oljefyring, samtidig som man får en veiledning til hvordan man går fram for å fjerne oljetanken.

Brosjyrer og informasjon

Lover og retningslinjer


Publisert: 15.03.2018 09:43
Sist endret: 29.08.2023 10:51