Renovasjon

Innhold

Om renovasjonsansvarlig

Horisont Miljøpark IKS har ansvaret for renovasjonen. Henvendelser og spørsmål om bytting av avfallsdunker, tømmekalender eller endring av abonnement rettes til Horisont:

Telefon: 61 14 55 80
Epost: renovasjon@hiks.no
Hjemmeside: www.hiks.no (ekstern lenke)

Besøksadresse:
Horisont Miljøpark IKS
Dalborgmarka 100
2827 Hunndalen

Kontaktskjema finner man nederst på denne siden (ekstern lenke - www.hiks.no)

Kommunal nettside 
Generell informasjon fra kommunen: Avfall og gjenvinning - Vestre Toten kommune

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se Forurensingsloven §30 - Kommunal innsamling av husholdningsavfall


Publisert: 30.10.2018 14:59
Sist endret: 20.11.2019 12:41