Skolehelsetjeneste

Innhold

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Følg denne lenken for Helsestasjons- og skolehelsetjenester

Helsesøstertjenesten i kommunen har ansvar for skolehelsetjenesten i grunnskolen.
For elever i videregående skole er det helserådgiver som er den utøvende part.
 

Kontaktperson

Navn
Elisabeth Skaar Dyrud
Tittel
Driftsenhetsleder
Telefon
61 15 35 40
Telefaks
61 15 35 55

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Helsesøster i skolehelsetjenesten har fast ukentlig trefftid ved hver skole.
For å komme i kontakt med helsesøster kan du ringe skolen direkte eller du kan kontakte helsestasjonen på Raufoss på:  Tlf 61 15 35 40

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:46
    Sist endret: 12.09.2016 10:46