Skolerute for Vestre Toten kommune

Innhold

Beskrivelse

Elevenes skolerute vedtas politisk for ett skoleår om gangen.

Kontaktperson

Kari Leander

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunens myndighet til å fastsette skolerute er hjemlet i Opplæringslovens § 2-2, andre og tredje ledd.


    Publisert: 12.09.2016 10:46
    Sist endret: 18.10.2023 09:04