Skolerute

Innhold

Beskrivelse

Elevenes skolerute vedtas politisk for ett skoleår om gangen.

Kontaktperson

Navn
Kari Leander
Telefon
61 15 33 60
Mobil
905 09 710
Telefaks
61 15 35 55

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunens myndighet til å fastsette skolerute er hjemlet i Opplæringslovens § 2-2, andre og tredje ledd.

  Om søknadsprosessen

  Brosjyre

   Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:46
    Sist endret: 12.09.2016 10:46