Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Innhold

Beskrivelse

Spesialundervisning for voksne

Syns du ikke at du får tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har du rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel være hvis du

  • er eller har vært syk eller skadet
  • har særlig behov for å mestre dagliglivets gjøremål
  • trenger grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • trenger grunnleggende lese- og skriveopplæring
  • trenger motorisk trening

Les mer på Voksenopplæringens sider: Spesialundervisning for voksne

Kontaktperson

Sentralbord, Voksenopplæringen:
Telefon : 61 15 39 60

Voksenopplæringssjef Per Olav Strande
Mobiltelefon: 92 43 47 36
E-post: per-olav.strande@vestre-toten.kommune.no

Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering

 

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan få hjelp fra kommunen til å søke om spesialundervisningen.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annet

Veileder


Publisert: 12.09.2016 10:46
Sist endret: 30.09.2020 13:39