Svangerskapsomsorg

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Jordmortjeneste

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

Kontaktperson

Navn
Elisabeth Skaar Dyrud
Tittel
Driftsenhetsleder
Telefon
61 15 35 40
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

Gravide

Kriterium/vilkår

For avtaler timesbestilling.

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskriftens §§ 2-1 og 2-3.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til Helsestasjonen i Vestre Toten for å få time.

Tlf  61153540 man-fre 0800-1500.

Besøksadresse er :
Sagatunet, Sigurd Østliensveg 4, 2830 Raufoss
Åpningstid er man - fre kl 0800-1530

Det er ingen saksbehandlingstid. Time gis fortløpende.

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Brosjyre

Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:47
    Sist endret: 12.09.2016 10:47