Trygghetsalarm

Innhold

Beskrivelse

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

  • Pris for kommunal trygghetsalarm er kr. 300,- pr. 01.01.20 

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Søknadsskjema

Brukere som ønsker å søke om trygghetsalarm, kan benytte det elektroniske søknadskjemaet Pleie- og omsorgstjenester (Pleie- og omsorgstjenester - Søknad om (KF-170-3443))

Kontaktinformasjon

Kommunens helse- og omsorgsavdeling tildeler tjenesten, spørsmål og informasjon vedrørende trygghetsalarm kan rettes dit. 

Følg denne lenken for å komme til Helse og omsorg.

Tjenestebeskrivelse

Under Tjenester A - Å finner man tjenestebeskrivelsen for Trygghetsalarm, med videre beskrivelse, informasjon, lover og regelverk.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Søknadsskjema

Brukere som ønsker å søke om trygghetsalarm, kan benytte det elektroniske søknadskjemaet Pleie- og omsorgstjenester - Søknad om (KF-170-3443) som ligger under seksjonen søknader og skjema

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

Annet


Publisert: 13.09.2016 02:06
Sist endret: 02.06.2022 15:06